Husk Medical groeit

€ 790.000
Geïnvesteerd
100%
€ 790.000
Totaal bedrag
36 maanden
Duur
7.5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

Husk Medical B.V. is een sterk groeiende groothandel in medische hulpmiddelen. Voor het structureel doortrekken van de groei heeft Husk Medical kapitaal nodig. Na een eerste succesvol jaar is de stap naar meer volume goed te nemen. U kunt hier in participeren.

De onderneming

Het bedrijf Husk Medical B.V. is in 2020 opgericht door twee ondernemers van (beiden) 30 jaar jong. Met hun gecombineerde achtergrond in respectievelijk farmaceutica en de import en export van medische hulpmiddelen hebben zij een bedrijf neergezet dat de juiste mate van betrouwbaarheid en service biedt voor de zorgsector.

Dankzij het uitgebreide netwerk van de oprichters biedt Husk Medical B.V. een uitgebreid en continu groeiend productassortiment met medische hulpmiddelen en IVD-producten, voor toepassingen als infuustherapie, bloedafname, (neuraxiale en generieke) anesthesie, injectie, dialyse, laparoscopie en cardiologie. Husk Medical B.V. vertegenwoordigt al meerdere gerenommeerde merken in de Benelux, al dan niet op basis van exclusiviteit. Naast het leveren van deze merken, biedt Husk Medical B.V. ook een breed scala aan private label-producten, met name de high-consumption-low-risk medische hulpmiddelen.

Husk Medical B.V. bedient anno 2022 ruim 60 ziekenhuis-klanten in de Benelux en daarnaast een brede keur aan klinieken, diagnostische laboratoria en (ouderen)zorginstellingen.

Door de groei van het aantal grootschalige lange-termijn leveringscontracten aan ziekenhuizen, investering in voorraad en het uitbreidende debiteurenportfolio is financiering nodig om de volgende groeistap door te kunnen zetten.

De werkwijze van de onderneming vraagt namelijk veel liquide middelen. Vooruitbetalen van leveranciers bij bestellen, voledig betalen bij aflevering, en aan de andere kant een betalingstermijn bij afnemers van 30 dagen, is hier de oorzaak van. En dan wordt er ook nog eens een minimale voorraad van gemiddeld 3 maanden aangehouden.


Vanwege de aard van de producten en de bewezen marktpositie kwalificeren wij het risico voor het onderdeel 'Onderneming' als: Gemiddeld


De ondernemers


Wim Poppeliers is een ondernemer pur sang, die zijn sporen al verdiend heeft in o.a. de farmaceutische hoek. Wim is 30 jaar oud, getrouwd en vader van 2 kinderen. Hij is een typische verkoper met een bedrijfskundige opleiding, en een brede ervaring in de praktijk.

Marc-Jan Buwalda, 30 jaar, ook getrouwd en vader van een zoon, heeft International Business en Languages gestudeerd, in Ierland gestudeerd en in Brussel gewerkt en is later terecht gekomen bij een internationale groothandel van medische hulpmiddelen voor met name grote hulporganisaties. Marc-Jan is verantwoordelijk voor de selectie en kwaliteit van het assortiment en is meer van de inhoud en de relatie met de afnemers, met een grote liefde voor de producten.

De ambitie van deze twee ondernemers is om met Husk Medical het begrip ‘medische groothandel’ te herdefiniëren door dé betrouwbare ketenpartner te zijn die beschikbaarheid veiligstelt, maatwerk levert en proactieve service biedt. Oftewel: de zorg ontzorgen zodat de zorg altijd veilig, tijdig en hoogwaardig verricht kan worden. In het gesprek met Wim en Marc-Jan wordt de passie die met deze ambitie gepaard wordt direct zichtbaar, en in de praktijk slaat deze passie ook over op de klanten.


Door de combinatie van zowel de individuele ervaring als de gecombineerde ervaring kwalificeren wij het onderdeel ‘Ondernemers’ als gemiddeld.


Financiële informatie

Ondanks dat de onderneming nu bijna twee jaar draait, is de rentabiliteit in die periode goed te noemen. Ook de tussentijdse resultaten in 2022 laen een continuering zien van deze stijgende resultaten. De prognose ziet er goed uit, ook qua liquiditeit, ook al heeft de onderneming op korte termijn behoefte aan financiering. Voor een structureel gezonde financiële bedrijfsvoering is goede ondersteuning op dit punt geboden, en dit wordt gerealiseerd door een strategische samenwerking met een ervaren fiscaal en financieel adviesbureau.

Berekeningen laten zien dat de lening in 36 maanden lineair goed kan worden terugbetaald, zonder een aflossingsvrije startperiode.


Gezien de gerealiseerde resultaten en de realistische prognoses kwalificeren wij het onderdeel ‘Financieel’ als gemiddeld


Zekerheden

Debiteuren, die de financiering aangaan, zijn zowel Husk Medical B.V. als de in Husk Medical participerende holdings.

Daarnaast zullen een verpanding van roerende zaken en een verpanding van vorderingen worden ondertekend. Tenslotte zullen beide ondernemers ook hoofdelijk een borgstelling ondertekenen van € 100.000,- ieder.


Doordat de zekerheden niet de gehele lening afdekken, kwalificeren wij het onderdeel ‘Zekerheden’ als gemiddeld.


Samenvattend oordeel

Waardevoorjegeld beoordeelt dit crowdfunding aanbod als een interessant project. Het resultaat over het eerste verlengde boekjaar geeft een goed perspectief voor de haalbaarheid van de prognose en de liquiditeitsontwikkeling. Sterk punt is ook de contractduur met de afnemers (meerdere jaren). Aandachtspunt voor de ondernemers is dat men niet te snel groeit waardoor de beheersing onder druk komt te staan.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.