Leen Soldaat Horse Training

€ 300.000
Geïnvesteerd
100%
€ 300.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
7%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

DE ONDERNEMING Leen Soldaat Horse Training Systems (eenmanszaak) is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de verkoop en lease van trainingsapparatuur voor paarden. Zie voor een impressie www.leensoldaat.nl. Leen Soldaat heeft een productlijn ontwikkeld onder de naam iDots Horse Products. Deze eigen productlijn bestaat uit hoogwaardige trainingsapparatuur en -faciliteiten voor paarden. De belangrijkste producten zijn aquatrainers, trainingsmolens en overkappingen. Leen Soldaat heeft deze ontwikkeld samen met gerenommeerde ontwikkelaars en fabrikanten. Door deze clustering van kennis, kunde en ervaring kan Soldaat zich onderscheiden van zijn concurrenten. Dat is ook de reden dat er is gekozen voor de naam iDots Horse Products; Leen zet graag de puntjes op de i. Dat geldt niet alleen voor de superieure producten en innovatieve en creatieve oplossingen maar ook voor de uitstekende service en uitgebreide garanties. De producten van Leen Soldaat zijn met name bestemd voor de professionele markt bij topruiters, fokkers en revalidatieklinieken in binnen- en buitenland. Omdat in de aquatrainer de grootste groeipotentie zit qua resultaat voor Soldaat en dit voor buitenstaanders wellicht een onbekend product is, hierbij een korte beschrijving. Het betreft een loopband van ongeveer één bij vier meter in een grote bak met water. De snelheid waarmee de loopband beweegt, de tijdsduur en de hoogte van het water, zijn afgestemd op het doel van de training. Deze aquatrainer is zeer effectief bij paarden met onder andere artrose, peesblessures of rugproblemen, en wordt tevens ingezet voor krachttraining van het paard. Door de ondernemer zijn bewust geen octrooien of patenten aangevraagd. Dit omdat dit veel kosten en tijd vraagt, en met een eenvoudige wijziging door een eventuele concurrent dit octrooi of patent valt te omzeilen. Enkele professoren erkennen de functionaliteit en de effecten van de aquatrainer en hebben dit tevens medisch onderbouwd. Zo werd (voor Covid-19) onder andere de heer Dr. W Back, als specialist verbonden aan het departement Paard van de faculteit der diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht, regelmatig gesproken op bijeenkomsten waar de Aquatrainer werd gepresenteerd. Ook vanuit de Hartpury University in Groot-Brittannië zijn de professoren Dr. Kathryn Nankervis en Carolyne Tranquille naar Nederland gekomen om lezingen te geven rond het nut van de aquatrainer. In samenwerking met de Hartpury University is een vakgroep in het leven geroepen samen met de door Soldaat opgerichte iDots Aquatrainer Acadamy, een opleidingsinstituut ter aanvulling/ondersteuning van de aquatrainer. Een unieke combinatie van product en know-how. Wordt trainingsapparatuur aangeschaft, dan wordt de totale installatie inclusief het eventuele traject van een vergunningaanvraag door Leen Soldaat verzorgd. Er zijn in de opstartjaren forse investeringen gedaan om de producten te ontwikkelen en verder te professionaliseren. Daarnaast is de eerdere samenwerking met een compagnon stukgelopen. Daarmee is de start van het bedrijf niet van een leien dakje gegaan. In de voorbije jaren is echter ruimschoots bewezen dat de apparatuur van Leen Soldaat in een behoefte voorziet. Ook heeft Covid-19 hierin geen belemmering opgeleverd maar is de omzet en resultaatgroei goed op gang gekomen. Onze inschatting is dat er op een bepaald moment in Nederland verzadiging in de markt voor deze ‘luxeproducten’ zal ontstaan. Voor het buitenland is het momenteel groeiend, en is van verzadiging de eerste 10-15 jaar nog geen sprake volgens de ondernemer. Dit gecombineerd met bovenstaande maakt dat wij tot een risicokwalificatie ‘gemiddeld risico’ komen. DE ONDERNEMER De heer Soldaat (geboren 1958) is een ervaren ondernemer. Na vele jaren management en directiefuncties bij commerciële bedrijven vervuld te hebben is de heer Soldaat in 2006 gestart met het ondernemerschap. Eerst in een constructie dat 2 ondernemers vanuit een eigen onderneming gezamenlijk trainingsapparatuur voor paarden inkochten en verkochten. Zoals eerder beschreven is die samenwerking stuk gelopen met een forse materiële schadepost. De hieruit ontstane financiële problemen achtervolgen de heer Soldaat tot op de dag van vandaag, resulterend in onder andere zware financieringslasten en een negatieve solvabiliteit (zie hiervoor de hiernavolgende paragrafen). Kenmerkend voor de heer Soldaat is dat hij zich hierdoor niet uit het veld heeft laten slaan. De heer Soldaat heeft veel kennis van paarden, de markt daarvoor in de Benelux en hij is bekend in het topsegment van de ruitersport. De ondernemer is jarenlang zelf actief geweest in de paardensport voordat hij zich toelegde op de ontwikkeling van trainingsapparatuur. De heer Soldaat denkt vanuit de behoefte van het paard en heeft daarbij paardenwelzijn en veiligheid van mens en dier hoog in zijn vaandel staan. Daardoor heeft de heer Soldaat een totaalconcept ontwikkeld waarbij eigenaren van een iDots aquatrainer worden begeleid door aquatrainer specialisten die ook dierfysiotherapeut of dierenarts zijn. Daarnaast heeft Soldaat de aquatrainer academy opgericht, om nog meer kennis te verspreiden over aquatraining en het gebruik van de aquatrainer voor paarden en de cursisten te certificeren tot 'erkend aquatrainer (revalidatie)begeleider. Deze academy wordt gerund door de partner van de heer Soldaat. De heer Soldaat ziet als ondernemer kansen in de markt en heeft bewezen over ondernemersvaardigheden te beschikken. De in het verleden ontstane problemen zijn niet volledig aan de heer Soldaat toe te rekenen. Echter dit maakt wel duidelijk dat zijn financieel management, toezicht en tijdige bijsturing niet zijn sterkste kant zijn. Hierbij werd hij onder andere ondersteund door het ondernemersplatform en het resultaat hiervan is een samenwerking met een financieel adviseur. Bovenstaande maakt dat onze kwalificatie voor dit onderdeel op gemiddeld risico uitkomt.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.