Statistieken

Totale portefeuille Waardevoorjegeld

Selecteer hier de risicocategorie

Hier ziet u de totalen van alle financieringen, die Waardevoorjegeld heeft verstrekt vanaf de oprichting in 2017. Het eerste blok geeft aan, wat er ondertussen is afgelost en aan rente is betaald. Het tweede blok bevat de informatie over alle nog uit te betalen bedragen per heden. In het laatste blok staat, hoeveel er in totaal is gefinancierd in de loop der jaren, en hoeveel rente er in totaal wordt vergoed.

Total uitgekeerd
Aflossing € 16.423.813,64
Bruto rente € 3.494.967,15
Totaal € 19.918.780,79
Nog uit te keren
Aflossing € 26.748.682,56
Bruto rente € 3.080.327,39
Totaal € 29.829.009,94
Gefinancierd
Lopend € 32.271.110,00
Voltooid € 11.324.350,00
Totaal € 43.595.460,00

Uitsplitsing projecten

Waardevoorjegeld kent twee soorten projecten. Projecten voor het MKB (de zogenaamde rendement projecten), en maatschappelijke projecten. Hieronder ziet u de verdeling van deze twee projecten.

Rendement projecten
Bruto 8,21%
Default percentage 0,96%
Inhouding rente 1,01%
Netto 6,23%
Maatschappelijke projecten
Bruto 3,77%
Default percentage 0,00%
Inhouding rente 0,53%
Netto 3,24%

Gegevens defaults

Hieronder staan per jaar de default percentages. De berekening van onderstaande gegevens is, conform de voorschriften van de Europese Verordening als volgt:

Het aantal projecten in het genoemde jaar met een wanbetaling (betalingsachterstand meer dan 30 dagen) gedeeld door het totaal aantal lopende projecten per 1 januari van het genoemde jaar + het aantal projecten in het genoemde jaar met een wanbetaling.

Diezelfde berekening wordt ook gehanteerd bij de uitsplitsing per risico categorie.

VERWACHTINGEN DEFAULTS

Op basis van de resultaten uit het verleden gaat Waardevoorjegeld uit van de volgende verwachtingen:
Het aantal defaults per risico categorie:
LAAG RISICO: 0 defaults
GEMIDDELD RISICO: 1 default
VERHOOGD RISICO: 0 defaults
HOOG RISICO: 0 defaults

Bovenstaand komt neer op een default percentage van 0,5%. Het feit, dat de default is opgenomen in de risicocategorie, is omdat in deze groep de meeste projecten zijn ingedeeld. Op basis van het verleden kan bij Waardevoorjegeld geen correlatie worden gevonden tussen het aantal defaults en de risicocategorieën.

Deze verwachting is puur gebaseerd op de resultaten uit het verleden, zonder hierbij rekening te houden met gewijzigde interne omstandigheden of externe factoren.

Waardevoorjegeld hanteert zelf (uiteraard) het streven van een percentage 0%.


HISTORISCHE RESULTATEN

2022
Aantal projecten 0
Total aantal projecten 45
Percentage 0,00%
2023
Aantal projecten 0
Total aantal projecten 62
Percentage 0,00%
2024
Aantal projecten 1
Total aantal projecten
Percentage 0,00%