Statistieken

Totale portefeuille Waardevoorjegeld

Hier ziet u de totalen van alle financieringen, die Waardevoorjegeld heeft verstrekt vanaf de oprichting in 2017. Het eerste blok geeft aan, wat er ondertussen is afgelost en aan rente is betaald. Het tweede blok bevat de informatie over alle nog uit te betalen bedragen per heden. In het laatste blok staat, hoeveel er in totaal is gefinancierd in de loop der jaren, en hoeveel rente er in totaal wordt vergoed.

Total uitgekeerd
Aflossing € 6.025.299,76
Bruto rente € 1.822.310,52
Totaal € 7.847.610,28
Nog uit te keren
Aflossing € 18.591.131,44
Bruto rente € 1.923.418,39
Totaal € 20.514.549,84
Gefinancierd
Lopend € 21.271.600,00
Voltooid € 3.817.500,00
Totaal € 25.089.100,00

Uitsplitsing projecten

Waardevoorjegeld kent twee soorten projecten. Projecten voor het MKB (de zogenaamde rendement projecten), en maatschappelijke projecten. Hieronder ziet u de verdeling van deze twee projecten.

Rendement projecten
Bruto 7,53%
Default percentage 1,04%
Beheervergoeding 0,85%
Netto 5,63%
Maatschappelijke projecten
Bruto 3,60%
Default percentage 0,00%
Beheervergoeding 0,50%
Netto 3,10%

Gegevens defaults

Hieronder staan per jaar de default percentages, zoals deze door de AFM zijn voorgeschreven. De percentages zijn een uitkomst van het aantal projecten met een default in een bepaald jaar, gedeeld door het totaal aantal projecten dat loopt.

2021
Aantal projecten 1
Total aantal projecten 26
Percentage 2,20%
2022
Aantal projecten 0
Total aantal projecten 45
Percentage 0,00%
2023
Aantal projecten 0
Total aantal projecten 62
Percentage 0,00%