AFM

Autoriteit Financiële Markten


Waardevoorjegeld.nl heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer BJD981. Onder dit regime mag Waardevoorjegeld.nl bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Waardevoorjegeld.nl daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteren wij 2 keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van ons platform en haar activiteiten.


De Autoriteit Financiële Markten is de toezichthouder op alle financiële instellingen in Nederland. Zij houden toezicht op het naleven van allerlei regelgeving rondom financiële instellingen, beleggingsinstellingen, verzekeringsinstellingen etc., dus ook op crowdfunding. Voor het exploiteren van een platform voor crowdfunding is een ontheffing noodzakelijk. 


Op de website van de Autoriteit Financiële Markten is nog veel meer informatie beschikbaar over crowdfunding en de regelgeving, die daarop van toepassing is.

AFM-vergunninghouder

In het jaar 2021 is er nieuwe Europese wet-en regelgeving aangenomen omtrent crowdfunding. Een van die nieuwe regels is dat het vanaf 10 november 2023 verplicht is voor crowdfundingsplatforms om over een AFM-vergunning te beschikken. Waardevoorjegeld heeft de aanvraag voor deze vergunning in mei 2022 gedaan, daarna is het vergunningsproces in een stroomversnelling geraakt. De afgelopen 1,5 jaar is er hard gewerkt om te voldoen aan de AFM-eisen om zo op deze manier betere kwaliteit aan u als klant te kunnen leveren. Op 2 november 2023 was het dan zover, vanaf dat moment zijn we officieel AFM-vergunninghouder geworden en mogen we nieuwe investeringsmogelijkheden aan u blijven aanbieden.

Voor meer uitleg over deze AFM-vergunning en het vergunningsproces hebben wij een Youtube-video gemaakt. Klik hieronder op de video om het te bekijken: