AFM

Autoriteit Financiële Markten


Waardevoorjegeld.nl heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer BJD981. Onder dit regime mag Waardevoorjegeld.nl bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Waardevoorjegeld.nl daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteren wij 2 keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van ons platform en haar activiteiten.


De Autoriteit Financiële Markten is de toezichthouder op alle financiële instellingen in Nederland. Zij houden toezicht op het naleven van allerlei regelgeving rondom financiële instellingen, beleggingsinstellingen, verzekeringsinstellingen etc., dus ook op crowdfunding. Voor het exploiteren van een platform voor crowdfunding is een ontheffing noodzakelijk. 


Op de website van de Autoriteit Financiële Markten is nog veel meer informatie beschikbaar over crowdfunding en de regelgeving, die daarop van toepassing is.


Toekomstige ontwikkeling

Per november 2023 dienen alle crowdfund platformen een vergunning te hebben voor de activiteiten die zij nu doen; zo ook Waardevoorjegeld.


Waardevoorjegeld heeft deze vergunning ondertussen in mei 2022 aangevraagd en is in afwachting op de beoordeling van de Autoriteit Financiële Markten.