Klachtenregeling

Waardevoorjegeld BV is een platform voor crowdfunding op lening basis, primair voor financieringen aan het MKB bedrijf en voor maatschappelijke instellingen. Waardevoorjegeld BV doet er alles aan om investeerders en andere belanghebbenden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In de klachtenregeling is vastgelegd hoe een investeerder of belanghebbende een klacht kan indienen bij Waardevoorjegeld BV en hoe deze klacht wordt behandeld. Naast het zoeken en komen tot een oplossing voor de klacht/klager gebruikt Waardevoorjegeld BV binnengekomen klachten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Uiteraard kan een klacht te allen tijde zonder kosten worden ingediend.De gehele klachtenregeling kunt u hier vinden: Klachtenregeling Waardevoorjegeld BV

Deze regeling geldt voor zowel Waardevoorjegeld.nl als voor haar in gebruik zijnde stichtingen: Stichting Zekerheden Waardevoorjegeld en Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld.

Wilt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Waardevoorjegeld? gebruik dan Klachtenformulier


Mochten we er na behandeling van de klacht niet uit komen, dan heeft u de mogelijkheid om zich bij het Kifid te melden. Waardevoorjegeld is aangesloten bij het Kifid.