Meerwaardeproject

Wat is een meerwaardeproject?

Crowdfunding staat of valt met betrokkenheid op elkaar. Het meerwaardeproject is daar een absoluut voorbeeld van. Een ondernemer kan zijn financiering regelen. Een investeerder kan zijn rendement halen en een goed doel ontvangt een gift. Dat is Meerwaarde.


FINANCIERING

Een aanvraag van een ondernemer wordt op exact dezelfde manier getoetst op haalbaarheid en risico’s. De voorgestelde ren- te is ook niet anders dan bij andere investeringsprojecten. De meerwaarde is, dat de ondernemer bereid is een extra percen- tage beschikbaar te stellen voor een of meerdere goede doelen.

INVESTERING

U neemt deel aan een Meerwaardeproject? Dan ontvangt u de gebruikelijke rente. Tegelijk doet u vrijwillig afstand van een extra percentage rente. U geeft ook aan naar welk doel uw bijdrage mag worden overgemaakt. De grootte van uw bijdrage is gerelateerd aan uw investeringsbedrag. Hoe hoger de investering, hoe groter de bijdrage aan het betreffende doel. In het jaar van afrekening ontvangt u van Waardevoorjegeld een kwitantie, die u kunt gebruiken bij uw belastingaangifte. *

GOEDE DOELEN

Bent u een ANBI instelling? Onderschrijft u de waarden, die op de website van Waardevoorjegeld vermeld staan? En heeft u een concreet project, dat ondersteund kan worden met een financiële injectie? Neem dan contact op met Waardevoorjegeld om te kijken of ook uw project in aanmerking komt!*NB: Waardevoorjegeld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de acceptatie van de aftrekmogelijkheid van deze gift.