Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld

Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld


Waardevoorjegeld.nl bemiddelt tussen lener en investeerder. Geld, dat een investeerder beschikbaar stelt aan een ondernemer, mag natuurlijk nooit vermengd worden met de administratie van Waardevoorjegeld.nl. Dat geld wordt daarom met tussenkomst van een stichting klantgelden beheerd. Uw investering wordt overgemaakt naar de stichting en vandaaruit overgeboekt naar de lener. Ook andersom zal het maandbedrag bij de lener worden geïncasseerd door de Stichting Klantgelden, waarna de aflossing en rente van uw investering wordt overgeboekt.
Dit is, naast een vereiste vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de juiste manier om de geldstromen volledig transparant te houden en niet te vermengen met de administratie van het platform zelf.


Binnen Waardevoorjegeld.nl is een voorziening aanwezig. Deze voorziening geeft de mogelijkheid om, in het geval het platform haar activiteiten staakt, de werkzaamheden van de stichting toch door te zetten. Zo zorgt Waardevoorjegeld.nl dat investeerders niet in de situatie komen, dat zij zelf actief achter hun investering(en) aan hoeven te gaan. 


Uiteindelijk streeft Waardevoorjegeld.nl er naar, dat er ook vooraf afspraken zijn gemaakt over de overname van de werkzaamheden door bijvoorbeeld een collega platform of een administratiekantoor.


Gegevens


Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld

Verlengde Kerkweg 25

2985 AZ  Ridderkerk

KvK: 66109086


Bestuursleden:

Dhr. Mr. J.S. ’t Hart, 

Dhr. J.P. Bos

Dhr. W. van der Wal, 

Dhr. J.G. van Buuren,