Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden zijn nodig om duidelijkheid te geven over een aantal belangrijke zaken. Zo weten we vooraf van elkaar, wat we mogen verwachten. Wie heeft welke rechten en plichten? Wat als het even anders loopt?


Per november 2021 zijn nieuwe algemene voorwaarden van kracht. Deze algemene voorwaarden gelden voor leners en investeerders, die vanaf november 2021 gebruik gaan maken van onze diensten. Voor bestaande leners en investeerders blijven de voorgaande algemene voorwaarden van kracht. 


Algemene voorwaarden - 2021 november (oudere versie)


Algemene voorwaarden - 2022 oktober