Regels voor particulieren

Binnenkort wordt deze pagina aangepast vanwege wijzigende regelgeving vanuit de Autoriteit Financiele Markten en Europese regelgeving.Maximum per platform voor particuliere klanten

Ter bescherming van particuliere investeerders zijn regels gesteld. Zo is er een maximum bedrag, dat u in totaal op dit platform kunt investeren. Dit is € 80.000,- In het geval u in wilt schrijven, en het maximum bedrag wordt overschreden, dan krijgt u daar een melding van. Dit maximum geldt niet voor ondernemingen die in andere ondernemingen willen investeren.


Niet professionele investeerder?

Een andere regel is, dat wij u graag adviseren, hoe u het beste uw investeringen kunt doen. Het eerste advies is, dat u nooit uw hele beschikbare vermogen via crowdfunding zou moeten investeren. Vanuit de Autoriteit Financiele Markten is het advies om niet meer dan 10% van uw vrije vermogen op deze manier te beleggen. Daarnaast is het advies om uw investeringen te spreiden over verschillende soorten projecten. U zult begrijpen, dat wanneer het in één bepaalde branche slecht gaat, en u hebt juist in deze branche veel investeringen gedaan, dat u dan een verhoogd risico creëert, dat u uw investeringen kwijt raakt. 


Per eind 2017 is vanuit de Autoriteit Financiele Markten de uitdrukkelijke wens uitgesproken, dat een nieuw investeringsproject eerst minimaal 48 uur kan worden ingezien voordat de inschrijving wordt opengesteld. Waardevoorjegeld heeft dit in haar systeem geïmplementeerd. Wanneer een project wordt gepubliceerd, zal de datum zichtbaar zijn, vanaf wanneer u kunt inschrijven. Tot die tijd heeft u alle gelegenheid om het project te beoordelen.


Tussentijds uw investering terug?

Zoals het bijvoorbeeld bij aandelen werkt, werkt het niet bij crowdfunding. Als u participeert in een project, kunt u tussentijds niet uitstappen. Wij krijgen wel eens de vraag of dit bij overlijden ook niet kan. Bij overlijden zal de periodieke betaling gewoon blijven doorlopen. Na overleggen van een verklaring van erfrecht kan het IBAN van de begunstigde eventueel wel worden gewijzigd.


Wat als de onderneming failliet gaat?

Als investeerder in crowdfunding projecten bent u zelf risicodrager. Bij een eventueel faillissement of surseance van betaling bent u degene, die dit risico loopt. Waardevoorjegeld zal er via de Stichting Zekerheden Waardevoorjegeld natuurlijk alles aan doen om in dergelijke situaties zo veel mogelijk uw belangen te behartigen en de uitwinning van eventuele zekerheden uitvoeren. 

Juist ook om deze reden is het van belang dat u uw investeringen spreidt over meerdere projecten. Mocht het eens gebeuren, dat er een project niet meer wordt terugbetaald, dan is de kans heel groot, dat u alsnog een positief rendement realiseert.