Waardevoorjegeld kwalificeert financieringsaanvragen op een aantal onderdelen. Zo beoordelen wij de onderneming, de ondernemer, de historische cijfers, de prognose en de zekerheden. Al deze onderdelen dienen individueel een kwalificatie te krijgen binnen de rijkwijdte; laag, gemiddeld, verhoogd of hoog. Indien er een onderdeel extreem hoog wordt gekwalificeerd, wordt de aanvraag niet aan onze investeerders voorgesteld.


DE ONDERNEMER

Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de senioriteit van de ondernemer, zijn leeftijd, zijn ervaring, de resultaten als ondernemer in het verleden. Daarnaast ook zijn privé situatie, gezinssamenstelling, zijn omgeving en zijn herkomst. Over dit geheel wordt een kwalificatie afgegeven, die niet objectief meetbaar is, maar wel een richting geeft over de risicogevoeligheid van de ondernemer. De informatie hierover wordt verzameld middels een of meer gesprekken met de ondernemer, aangevuld met eventueel aanwezige ondernemersplannen en andere historische documenten.

DE ONDERNEMING

Bij dit onderdeel kijken we vooral naar het bestaan van de onderneming, de leeftijd, de geschiedenis met alle mogelijke crises die het bedrijf heeft overleefd. Daarnaast ook de grootte van de onderneming, continuïteit van het management, de branche, het personeelsbeleid, locatiekeuze, organisatievorm, samenwerkingspartners, kwetsbaarheid van afnemers, visie etc. Over dit geheel wordt een kwalificatie afgegeven, die niet objectief meetbaar is, maar wel een richting geeft over de risicogevoeligheid van de onderneming. De informatie hierover wordt verzameld middels aangeleverde jaarrekeningen, prognoses, business cases. Branche informatie wordt vanuit open bronnen via internet geraadpleegd


HISTORISCHE CIJFERS

Bij dit onderdeel wordt veel meer de rekenkundige kant van de onderneming beschreven en gekwalificeerd. In deze paragraaf worden de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit van de onderneming, de stabiliteit van winstgevendheid. De vermogenspositie en vooral de ontwikkeling daarvan is van belang. Deze gegevens worden zo mogelijk ook vergeleken met branchegenoten.


PROGNOSE(S)

Bij de prognose wordt vooral gekeken naar het realiteitsgehalte en daarbij natuurlijk ook bij de gevolgen van de nieuw te verstrekken financiering in relatie tot de winstgevendheid. Indien de prognose (te) taakstellend overkomt, zal dit risico verhogend werken op de totale risicokwalificatie


ZEKERHEDEN

Een financiering gaat altijd gepaard met het stellen van zekerheden. Andersom kan een risicovolle financiering niet worden gecompenseerd met goede zekerheden. Hoe dan ook, je wilt als investeerder niet in een situatie van uitwinning komen, ondanks dat het risico op verlies dan theoretisch misschien kan meevallen. Zekerheden zijn een vangnet, maar geen compensatie voor gaten in andere onderdelen van onze risico inventarisatie.


 

KWALIFICATIES

Op alle onderdelen wordt een kwalificatie afgegeven:

LAAG (1 punten)

GEMIDDELD (2 punten)

VERHOOGD (3 punten)

HOOG (4 punten)

 

Deze vijf kwalificaties worden zichtbaar gemaakt in de tekst op de pagina van het project. Uiteindelijk wordt een overall kwalificatie afgegeven, die een samenvatting betreft van alle losse kwalificaties.

5-7 punten = LAAG

8-10 punten = GEMIDDELD

11 - 13 punten = VERHOOGD

14 – 16 punten = HOOG

>16 punten wordt niet geplaatst


 

RENTE ADVISERING

De rente, die wordt betaald door de lener aan investeerders, wordt door Waardevoorjegeld geadviseerd. Uiteindelijk bepaalt de lener zelf wat hij aan rentevergoeding wil betalen. Echter als gevolg van de jarenlange ervaring weten wij vaak, welke bandbreedte er geldt.

Er bestaat dus wel een correlatie tussen risico en rentetarieven, maar die is niet in beton gegoten.

OP dit moment (oktober 2023) gelden de volgende rente adviezen:

LAAG = vanaf 7,0%

GEMIDDELD = vanaf 8,0%

VERHOOGD = vanaf 9,0%

HOOG = vanaf 10%


@Pagina laatst bijgewerkt oktober 2023