Klankbordgroep

Doelstelling klankbordgroep

Waardevoorjegeld hecht aan een goede band met een een accurate dienstverlening aan onze investeerders. Om te weten of wij dat op het juiste niveau doen, hebben we een klankbordgroep in het leven geroepen. Een groep vanuit de investeerders komt regelmatig bijeen om ons te voorzien van informatie en geeft ons tips om de dienstverlening te verbeteren.


Op 14 september 2020 heeft de eerste klankbordgroep vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn tal van onderwerpen aan bod geweest. Later is er een digitale bijeenkomst geweest, omdat de Corona maatregelen een fysieke bijeenkomst niet toelieten. in 2022 wordt weer een normale bijeenkomst georganiseerd.


Heeft u behoefte om de klankbordgroep iets mee te geven of te vragen? Mailt u dan naar info@waardevoorjegeld.nl met in het onderwerp: Bestemd voor de klankbordgroep investeerders! 


Vacature klankbordgroep

Bij de start is het de bedoeling geweest om een groep van maximaal 10 personen te formeren, die als klankbordgroep fungeert voor onze dienstverlening aan investeerders. De groep is ondertussen gestart, maar het maximum aantal is nog niet gehaald. Er is dus nog ruimte om de klankbordgroep te versterken.


Heb jij affiniteit met investeren in crowdfunding? Ben je op de hoogte van ons normenkader, waaruit we werken? Zou je het leuk vinden om met beperkte tijdsinspanning onze koers mede te bepalen? Wij zoeken een samenstelling van de klankbordgroep, waarbij nog ruimte is voor zowel 'kleine' als 'grote' investeerders; zowel vrouwen als mannen; zowel ervaren als onervaren investeerders. Reageer en meld je met je motivatie bij ons. Wellicht zien we elkaar dan binnenkort bij een eerstvolgende bijeenkomst.