Garanties

Investeren in onze crowdfunding projecten brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico van gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde geld. Uw belegging wordt niet gedekt door het depositogarantiestelsel overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad. Evenmin valt uw investering onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 997/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Het is mogelijk dat u geen rendement op uw investering krijgt. Crowdfunding is geen spaarproduct. Wij raden u aan om niet meer dan 10% van uw totale vermogen te beleggen in crowdfunding projecten. U kunt uw posities in crowdfunding projecten niet verkopen wanneer u wat wilt. Mocht u in staat zijn om ze te verkopen dan kunt u niettemin verlies lijden. 


Bedenktijd toezegging project

Nadat u een toezegging in een project heeft gedaan, ontvangt u een mail met bevestiging, waarin de datum en tijd is genoteerd. Vanaf dat moment heeft u 4 dagen bedenktijd. U kunt binnen die vier dagen uw toezegging annuleren, verlagen of verhogen. In alle gevallen kunt u op uw dashboard de opdrachtknop ANNULEREN toezegging vinden. Vervolgens doet u eventueel een nieuwe toezegging met het gewijzigde bedrag. De bedenktijd gaat dan overigens opnieuw in.