Privacy statement

Inleiding


In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u registreren en wat wij daar mee doen. Ook leggen wij uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Wij adviseren u dit privacy statement aandachtig door te lezen en contact met ons op te nemen indien u vragen heeft.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De meest actuele staat op deze pagina.


Gebruik van persoonsgegevens


Persoonsgegevens zijn privacy gevoelige gegevens die wij van u hebben verkregen en die naar u te herleiden zijn. Deze gegevens hebben wij van u verkregen omdat u zich als investeerder of als lener heeft geregistreerd of omdat u de website heeft bezocht. Ook als u leverancier of samenwerkingspartner bent beschikken wij over persoonsgegevens.
Voorbeelden van dergelijke persoonsgegevens zijn: naam/adres/woonplaats, geslacht, geboortedatum, bankgegevens, telefoonnummer, mailadres.

Waardevoorjegeld B.V. verwerkt de gegevens en gebruikt deze om u als investeerder of lener van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen wij contact met u opnemen indien dat noodzakelijk is, kunnen wij nieuwe projecten onder uw aandacht brengen, kunnen wij onze administratie up-to-date houden zodat betalingen optimaal verwerkt kunnen worden, kunnen wij u door middel van nieuwsberichten informeren.

Bij het openen van een persoonlijk account geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw (gevoelige) persoonsgegevens te verwerken.
Waardevoorjegeld zal uiterst zorgvuldig omgaan met de verwerkte persoonsgegevens. Alle betrokkenen bij Waardevoorjegeld hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en indien gegevens met derden gedeeld worden zal ook geheimhouding overeen gekomen worden.

Wij zullen de gegevens ook niet langer dan noodzakelijk is bewaren. Daarbij nemen wij de wettelijk opgelegde bewaartermijnen in acht.


Delen van gegevens


Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het ter beschikking stellen van uw gegevens als lener aan potentiële investeerders of aan IT dienstverleners. Indien wij gegevens aan derden verstrekken zullen wij op voorhand overeen komen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden en verwijderd zullen worden zodra gegevens niet meer nodig zijn.

Daarnaast verstrekken wij ook gegevens aan Online Payment Platform, dat namens ons de verwerking van alle betalingen doet.

Naast bovengenoemde voorbeelden zijn wij ook verplicht gegevens te verstrekken op grond van wettelijke voorschriften of indien een toezichthouder daarom verzoekt.

Inzien en/of wijzigen van persoonsgegevens


U kunt aan ons schriftelijk vragen welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd (‘recht op inzage’) en zo nodig laten wijzigen (‘recht op correctie’). Via uw account kunt u al veel vastgelegde persoonsgegevens inzien en zo nodig wijzigen. Na ontvangst van uw verzoek tot inzage of correctie zullen wij dit verzoek binnen vier weken afhandelen. Wilt u wel bij het indienen van het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs meezenden?

Ook kunt u uw gegevens laten verwijderen (‘recht op verwijdering’). Gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening kunnen niet verwijderd worden.

U heeft recht op het inzien van uw eigen persoonsgegeven tot 5 jaar na de laatste dienstverlening. Waardevoorjegeld zorgt er voor dat deze gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld, ook indien tussentijds uw account is opgezegd.


Cookies


Wij maken uitsluitend gebruik van functionele en anonieme analytische cookies (met behulp van Google Analytics). De gegevens van de bezoekers worden niet gedeeld met Google.

Contactgegevens
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen: 085 - 489 04 52.

Verzoeken tot inzage en/of correctie en/of verwijdering kunt u schriftelijk indienen:
Waardevoorjegeld B.V., Verlengde Kerkweg 25, 2985AZ Ridderkerk;
info@waardevoorjegeld;

Indien u een klacht wilt indienen over de omgang met uw persoonsgegevens verzoeken wij u eerst telefonisch contact met ons op te nemen. Zonodig kunt u dan daarna uw klacht schriftelijk indienen:
Waardevoorjegeld B.V., Verlengde Kerkweg 25, 2985AZ Ridderkerk;
info@waardevoorjegeld;

Indien de klacht naar uw mening onjuist afgehandeld is dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Dit geactualiseerde privacystatement is in werking getreden op 23 september 2023.