Aanvraag vergunning bij de AFM een stap verder

AFM
19 april 2023
3 min

De Branchevereniging Nederland Crowdfunding heeft afspraken gemaakt over een modelverklaring waarmee de accountant kan verklaren dat het betreffende platform aan de prudentiële waarborg kan voldoen. Deze verklaring biedt Waardevoorjegeld de mogelijkheid om de vergunningaanvraag in het kader van de nieuwe Europese verordening met AFM af te ronden. Ook directeur Johan van Buuren toont zich content: “Wij zijn enorm blij dat de branchevereniging dit in goed overleg met DNB heeft bereikt en geeft ons een duidelijk perspectief voor de toekomst”.

Historie

Waardevoorjegeld heeft in 2021, direct na het bekend worden van de vergunningplicht, de aanvraag ter hand genomen en alle benodigde onderdelen aangeleverd bij de AFM. Ook zijn er voorbereidend al een aantal verplichtingen geïntegreerd in de dienstverlening. Sinds een jaar vindt u al het zogenaamde blad met essentiële beleggingsinformatie bij de projecten, dat verplicht door de leningnemer dient te worden ingevuld en ondertekend. Het wachten was dus nog op bovenstaande oplossing. Nu deze er is, zal de AFM de aanvraag verder te hand nemen.

Klaar voor de volgende stap

"In de periode tussen het indienen van de aanvraag en heden is er heel wat gebeurd bij Waardevoorjegeld!" aldus Johan van Buuren. "Met de komst van een vaste binnendienst zijn we straks nog beter in staat om de stroom van nieuwe investeerders en leningaanvragers goed te kunnen verwerken." De groei zit er behoorlijk in, in 2022 is het volume aan projecten verdubbeld en ook het begin van 2023 laat een nog sterkere stijging zien. De grens van 25 miljoen wordt waarschijnlijk nog deze maand (april 2023) overschreden.

Vertrouwen

"Ja, ik ben absoluut dankbaar met wat er tot op heden is bereikt!" Johan van Buuren laat zijn gevoel daarin duidelijk spreken. "We hebben in ruim vijf jaar vanuit het niets een klein 'bankje' neergezet en meer dan 100 ondernemers kunnen helpen, samen met bijna 2000 investeerders. En dat alles met hoge tevredenheidscijfers. Dat is toch iets om dankbaar om te zijn! We zien dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet.