AFM Vergunning aangevraagd door Waardevoorjegeld

AFM
12 oktober 2022
3 min

Van Ontheffing naar Vergunning


In de jaren 2010-2015 is in Nederland het fenomeen van crowdfunding op leningbasis opgekomen. In die jaren gold er nog een verbod op het bemiddelen in opvorderbare gelden, tenzij je een ontheffing had. Die ontheffing kon je aanvragen bij de AFM. Die ontheffing betekende, dat een crowdfund platform dan ontheffing heeft op dat verbod. Een platform mag dan bemiddelen door middel van een website, waarbij financieringen aan ondernemingen mogen worden verstrekt door middel van gelden, die bij particulieren worden opgehaald. Dat betekent overigens niet, dat daarmee een crowdfund platform onder toezicht staat van de AFM, zoals bijvoorbeeld banken. 

Vanwege de diverse verschillen in de Europese landen is binnen Europa het plan opgevat om uniform te gaan werken en het toezicht op crowdfund platforms te gaan regelen. De Europese Verordening is sinds 10 november 2021 van kracht. Dit houdt in, dat vanaf die datum ieder platform een vergunning moet hebben. Voor het aanvragen en toekennen van die vergunning geldt een overgangstermijn van een jaar. 

Wat houdt de vergunning in?

De AFM geeft een vergunning af aan een crowdfund platform, als die organisatie kan aantonen, dat allerlei regels worden gevolgd en de organisatie van voldoende kwaliteit is om de dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren. Maar dat is niet eenmalig. De AFM zal met regelmaat de platforms voorzien van een inspectie of alle regels blijvend worden gevolgd. In verdere artikelen zullen we meer ingaan op diverse onderdelen van de vergunningverlening.

Welke onderwerpen hebben hiermee te maken?

Zoals beschreven, zullen wee in de komende periode een aantal onderwerpen gaan beschrijven, die met dit onderwerp te maken hebben. Zo zullen we aandacht gaan geven aan:

  • Bescherming van investeerders

  • Identificatie van investeerders

  • Wijzigingen in de verwerking van betalingen

  • Verplichtingen van projecteigenaren (Lees: aanbieders van investeringsmogelijkheden)

En wellicht komen er nog andere onderwerpen aan bod.

In de komende nieuwsbrieven gaan we hier uitgebreid aandacht aan geven.