Waardevol #13 | Pensioenbeleggen

Investeren
28 mei 2024
4 min

Beleggen voor uw oude dag is tegenwoordig van groot belang. Voor sommigen is de pensioengerechtigde leeftijd al dichterbij dan voor anderen, maar iedereen hoopt uiteindelijk de leeftijd van 65+ te bereiken. Wanneer je stopt met werken, is het prettig om je geen zorgen meer te hoeven maken over financiële zaken. In Nederland is het pensioenstelsel goed geregeld, met onder andere het AOW-stelsel en pensioenopbouw via de werkgever. In het buitenland is dat echter anders, daar ben je op jezelf aangewezen om je pensioen veilig te stellen. Niet voor niets beschikt Nederland over het op een na beste pensioenstelsel ter wereld. Maar blijft dat wel zo, en is het wellicht verstandig om zelf ook een pensioenpot op te bouwen?


Laten we eens kijken naar de drie pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel:

 1. AOW-stelsel (Algemene ouderdomswet):

  • Iedereen die in Nederland werkt of woont, bouwt AOW op en heeft op een gegeven moment recht op AOW.

  • Dit stelsel is niet afhankelijk van het aantal gewerkte jaren, maar draait om het aantal woonachtige jaren in Nederland en of iemand alleen of samenwoont.

  • De AOW-leeftijd verschuift geleidelijk. In 2024 ligt deze al op 67 jaar en dit zal de komende jaren verder toenemen.

 2. Pensioensopbouw via de werkgever:

  • Ongeveer 90% van alle werkgevers biedt pensioenopbouw aan.

  • Werknemers bouwen pensioen op door te werken. De werkgever betaalt 2/3 van de pensioenpremies, terwijl de werknemer 1/3 bijdraagt.

  • Deze premies worden beheerd door pensioenfondsen, die het geld beleggen. Bij pensionering wordt het bedrag maandelijks uitgekeerd bovenop de AOW-toeslag.

 3. Individuele aanvullende pensioensvoorzieningen (zoals lijfrente):

  • Lijfrente biedt fiscaal voordelige mogelijkheden om een pensioenpot op te bouwen.

  • Je stort maandelijks een bedrag op een geblokkeerde rekening, dat eventueel belegd kan worden.

  • Meestal wordt deze pensioenpot uitgekeerd bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

  • Lijfrente beleggen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een bank of een beleggingsinstelling.

Bron: Belastingdienst

Pensioenbeleggen


Gezien de steeds hogere AOW-leeftijd en de wisselende prestaties van pensioenfondsen, kan het verstandig zijn om zelf een pensioenpot op te bouwen en te beleggen. Dit wordt ook wel lijfrentebeleggen genoemd. Als ondernemer moet je sowieso zelf pensioen opbouwen. Hoe eerder je begint met sparen en beleggen, hoe meer voordeel je hebt van het effect van samengestelde rente (compound interest). Door vroeg te beginnen en regelmatig in te leggen, kun je het behaalde rendement herbeleggen en profiteren van het “rente-op-rente-effect”.


Hoe begin je met pensioenbeleggen?

 1. Bepaal hoeveel je periodiek wilt sparen, bijvoorbeeld per maand.

 2. Zoek een beleggingsmogelijkheid om het gespaarde bedrag te investeren. Crowdfunding is zo een optie;)

 3. Investeer je pensioenpot in projecten met vaste rentes.

 4. Als een investering wordt afgelost, kun je het bedrag opnieuw beleggen.

 5. Door maandelijks te sparen en rendement te herinvesteren, kun je een aardige pensioenpot opbouwen als aanvulling op je AOW en ander opgebouwd pensioen. Succes met uw beleggingsavontuur!