Boomkwekerij Henk Molenaar

€ 100.000
Geïnvesteerd
100%
€ 100.000
Totaal bedrag
36 maanden
Duur
7.5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

DE ONDERNEMING Henk Molenaar is al jaren als boomkweker actief. Hij heeft het bedrijf van zijn vader voortgezet en doet dat vanuit een eenmanszaak. Aan de Tweede Bloksweg 50-52 heeft Henk bruto 4 hectare beschikbaar, waar hij zijn activiteiten uitvoert. DE ONDERNEMER Henk Molenaar is een ervaren kweker en harde werker. Hij kent zijn eigen zwakke punten en laat zich daar ook op spiegelen. Zo heeft hij ook voor zijn onderneming een onderzoek laten doen, waar diverse verbeterpunten uit zijn gekomen. Eén van deze verbeterpunten was de bruto bijdrage van de diverse productgroepen. Zo bleek dat de bruto bijdrage van coniferen ver onder de maat was. Hierop heeft Henk besloten om de kweek van coniferen te gaan afbouwen en de ruimte te nemen voor een vergroting van het aantal klimplanten. Juist deze omzetting vraagt om een tijdelijke financieringsbehoefte. Maatschappelijk neemt de ondernemer ook duidelijk zijn verantwoordelijkheid; Er zijn vier personen bij de ondernemer aan het werk, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze mensen hebben bij Henk een mooie werkplek en zijn er bijna dagelijks met veel plezier aanwezig. DE LOCATIE De Tweede Bloksweg 50-52 is een perceel van 4 hectare groot, waar de ondernemer woont én zijn kwekerij heeft. De locatie is eigendom en gefinancierd via de ABN-AMRO. Een taxatie is recent uitgevoerd en bijgevoegd. Voor details verwijzen we u naar de bijlage.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.