DenS Products Gorinchem

€ 75.000
Geïnvesteerd
100%
€ 75.000
Totaal bedrag
48 maanden
Duur
8.75%
Bruto rente
Annuïteit
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

DenS PRODUCTS De onderneming DenS Products is in 2015 gestart met de verkoop van schoonmaakartikelen, veiligheidsmateriaal en disposables in de zakelijke sector. De gedachte hierbij is om bedrijven te helpen. Vaak moeten ondernemers bij meer dan 10 bedrijven de producten en gebruiksgoederen inkopen. Daarom zorgt DenS products ervoor, dat alles bij één leverancier kan worden besteld. De start is destijds gemaakt met één klant, die veel nodig had vanwege de productie van gesneden groenten etc. Daarna zijn er meer soortgelijke klanten bij gekomen. Op dit moment is sprake van een mix van 10 grotere en 40 minder grote klanten. Daarmee is de onderneming gelukkig de periode voorbij, waarin hij (te) afhankelijk was van een beperkt aantal afnemers. Tot eind 2016 heeft de ondernemer deze activiteit vanuit huis begeleid en veel relatiecontact gelegd met de klanten. Om een stuk te professionaliseren is vanaf januari 2016 de keuze gemaakt om een kantoor te betrekken (met showroom) aan de Einsteinstraat 1a. De oplossing die DenS Products levert, is marktconforme afname afgestemd op de specifieke behoefte van de relaties. Hierbij wordt naar behoefte ontzorgd en kan worden gevarieerd in kwaliteit, prijs en verpakkingseenheden. Alles met een persoonlijke benadering en op een deskundige wijze dat de gemaakte keuze ook het gewenste resultaat oplevert. De wens van de ondernemer is nu, om met een eigen lijn van kwaliteitsproducten de marge te gaan vergroten. De investering hierin is niet zo voorhanden. Tegelijk stuurt de onderneming aan op een verhuizing naar een pand mét voorraadruimte, zodat ook vanuit Gorinchem kan worden bevoorraad. Tenslotte houdt de ondernemer er ook rekening mee, dat de personeelslasten zullen moeten stijgen omdat er meer handen nodig zijn voor een scherpe inkoop en verwerking. DE ONDERNEMER Symeon Mertzanidis (Nederlander met Grieks voorgeslacht) is een relatiebeheerder en verkoper pur sang. Doordat hij in het verleden drie keer een reorganisatie heeft meegemaakt, met de daarbij behorende onrust, heeft hij zich in 2014 voorgenomen iets voor zichzelf te gaan opbouwen. Hij kende zijn verkoopkracht en was vol overtuiging dat dit ook in een eigen onderneming zijn kracht zou worden. Dat blijkt ook uit de groei die is doorgezet. Van 2015 tot 2017 heeft Symeon hard gewerkt om een omzet niveau van ruim 4 ton te halen, met een nog enigszins bescheiden winstmarge van 30%. De ondernemer ziet nu kansen om via de verkoop onder eigen label de marge te gaan vergroten. Symeon heeft de ouderwets juiste instelling, dat je alleen geld leent als het strikt noodzakelijk is. Daarom is ook in overleg gekozen voor een compleet af te lossen lening over vier jaar.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.