Vastgoedfinanciering Stichting Foenix Kringloop en Reïntegratie

€ 609.000
Geïnvesteerd
100%
€ 609.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
3.5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Maatschappelijk

.

SAMENVATTING St. Foenix zoekt financiering van EUR 700.000 voor het winkelpand dat door Foenix en ’s Heeren Loo wordt gebruikt. Het duurzaam gerenoveerde pand heeft een getaxeerde waarde van ruim EUR 1 miljoen. St. Foenix gebruikt de gelden vanuit crowdfunding voor een investering in de sociale en groene doelen van de organisatie: zinnig werk voor iedereen en voorkomen van afval door hergebruik van goederen. De gelden worden onder andere gebruikt voor de ontwikkeling van een houtwerkplaats. De financiering betreft een lening met vastgoed als zekerheid in vorm van eerste hypotheek. De lening wordt terugbetaald uit huurinkomsten welke voor de looptijd van de lening zijn vastgelegd. INLEIDING Foenix is een sociale onderneming die zich inzet voor een duurzame en betrokken samenleving waar mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Foenix is in 1982 als een burgerinitiatief opgericht om voor jongeren een werkplek te creëren. Dit initiatief heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een professionele organisatie die primair een maatschappelijke missie heeft: impact first! Wij willen deze impact realiseren als een zelfstandige onderneming en financieel zelfvoorzienend zijn, waarbij we de bedrijfsvoering op sociale wijze uitvoeren: duurzaam, betrokken en vernieuwend. DE SOCIALE ONDERNEMING Foenix is erop gericht dat Apeldoorners zich kunnen ontwikkelen en meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Om daar een bijdrage aan te leveren bieden we jaarlijks 750 werk- en leerplekken aan. Daarbij is het uitgangspunt dat we streven naar samenwerking op basis van wederzijds respect in plaats van eenzijdige aanpassing. Elk jaar stromen ongeveer 40 % van de medewerkers door naar een reguliere baan of een opleiding. Kansen worden ook geboden aan klanten, voor wie wij een inspirerende plek en gelegenheid om anderen te ontmoeten bieden. Foenix draagt bij aan een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Wij zamelen per jaar 4000 ton aan goederen in en realiseren een hergebruikspercentage van 92%. Dit komt neer op een CO2 besparing in 2018 van 2430 ton. Dankzij uw investering kunnen wij het hergebruikspercentage en de CO2 besparing aanmerkelijk verhogen en kunnen we nog meer leer- en werkplekken aanbieden aan mensen die dat hard nodig hebben. Het kabinet schetst in het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven volledige circulaire economie. Om dit doel te bereiken moeten we als samenleving, op alle niveaus, concrete doelstellingen stellen en acties ondernemen. Het eerste doel van het kabinet is helder: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030. Zo worden niet alleen grondstoffen gespaard, maar ook het milieu, en de CO2-uitstoot wordt daardoor verminderd. Door het ontwikkelen van een circulaire economie worden kennis, innovatie, sociaal ondernemen en nieuwe (inclusieve) werkgelegenheid gestimuleerd. Via onze winkels en innovatieve nieuwe projecten, zoals Wasserij & Het Textielatelier, Houtwerkplaats en Total Collect, dragen wij actief bij aan het realiseren van deze primaire doelstelling van het kabinet en het bevorderen van een circulaire en inclusieve samenleving. In Apeldoorn hebben wij drie winkels die elk hun eigen karakter en functionaliteit hebben. De Molenmakershoek is van oudsher onze uitvalbasis om onze missie op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit met sociale en (groen) economische impact te (blijven) realiseren. Dit pand ligt centraal gelegen op een ruim perceel van 4.350 vierkante meter in Apeldoorn. Eén van de grote zorginstellingen, ’s Heeren Loo, is sinds 2006 huurder van 750 vierkante meter in dit pand. Het pand is recentelijk gerenoveerd. Het dak is vernieuwd waarna er 204 zonnepanelen geplaatst zijn ten behoeve van buurtstroom. De voorgevel is geheel voorzien van HR glas en het pand is optimaal geïsoleerd en voorzien van spaarlampen. Hier beleeft u de unieke kringloopervaring. De grote koffiehoek midden in de winkel biedt gezelligheid. Ook al is het voor de klanten niet zichtbaar dat achterin het pand ’s Heeren Loo zit met haar schildergroep, de sociale sfeer is hier wel voelbaar. In deze winkel vindt u naast alle productgroepen een divers assortiment aan door 's Heeren Loo gerenoveerde meubels. Wij willen blijven investeren in de groene en inclusieve toekomst en willen dit samen met u doen. Uw verantwoorde investering geeft ons de kans te blijven innoveren en invulling te geven aan onze missie. Rendement en een bijdrage aan een mooie toekomst gaan hand in hand. CORONA Ondanks de impact van het coronavirus op onze bedrijfsvoering en bezetting zijn al onze vestigingen open gebleven. Vlak voor de coronacrisis draaiden de winkels een recordomzet. Vanwege de coronacrisis hebben wij sinds maart tijdelijk een forse omzet daling gezien. De daling is niet zo groot dat we gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. We verwachten daardoor dit jaar een negatief resultaat. Sinds mei zien wij onze omzet weer stijgen. De verwachting is dat we vanaf juli 2020 weer een normale omzet gaan genereren. Als organisatie merken we dat we door de coronacrisis extra veerkracht hebben ontwikkeld. Ook in deze tijden zijn we klaar om alle uitdagingen aan te gaan. Wij nodigen u van harte uit om een bezoek te brengen aan de Molenmakershoek 7 te Apeldoorn of één van onze andere locaties. DE ONDERNEMER Arjin Jans is sinds 18 jaar de directeur bestuurder van Foenix. Hij werkt samen met 5 MT leden met ieder een eigen specialiteit. Arjin Jans is actief (geweest) in de sociaal-maatschappelijke sector en lokale politiek in Apeldoorn. Daarvoor was hij actief in het bos- en natuurbeheer bij Natuurmonumenten. De directie laat zich ondersteunen en controleren door een Raad van Toezicht. Meer informatie over St. Foenix en deze campagne vind u ook op www.foenix.nl/investeer

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.