Groningenweg 5 te Gouda

€ 850.000
Geïnvesteerd
100%
€ 850.000
Totaal bedrag
36 maanden
Duur
6%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

DE ONDERNEMING Meas Holding acteert in het verhuren van onroerend goed, veelal op de zakelijke markt. Meas Holding koopt nu het pand Groningenweg 5 te Gouda. De huurder en gebruiker van dit pand, Autoschadehuis Gouda, heeft in 2010 een huurcontract afgesloten voor 10 jaar, met telkens een verlenging van 5 jaar. De huidige verlenging loopt dus tot 2020, waarbij nu al duidelijk is dat het huurcontract verlengd zal worden tot 2025. Er heeft geen opzegging plaatsgevonden. Voor meer financiële informatie verwijzen we u naar de pagina financiële informatie. DE ONDERNEMER De heer P.J. De Jong, uiteindelijk aandeelhouder via 100% aandeelhouderschap door Dubbel Stapelen BV, beheert meerdere onroerende zaken en is ruimschoots bekend met deze activiteiten. Hij neemt nu het pand Groningenweg te Gouda over van Margoed BV, eigendom van zijn vader.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.