Guest Quality

€ 50.000
Geïnvesteerd
100%
€ 50.000
Totaal bedrag
42 maanden
Duur
8%
Bruto rente
Annuïteit
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

DE ONDERNEMERS Teun Grasmeijer en Bernhard van der Meer zijn in 2015 gestart met Guest Quality. Teun heeft hiervoor 10 jaar bij de Rabobank gewerkt. Hij verleende de verzekeringsdiensten aan grootzakelijke klanten; ook internationaal. Teun is getrouwd, heeft kinderen die niet meer thuis wonen en woont in Steenwijk en is 51 jaar jong. Heel bewust heeft Teun er in 2015 voor gekozen om de grote financiele dienstverlener te verlaten en samen met zijn compagnon Bernhard de advisering van bedrijfs- en operationele risico's in te gaan. Bernhard van der Meer is meer van de technische kant. Hij is bekend binnen verzekeringsland als het gaat om inspecties en keuringen bij grote ondernemingen. Hij doet dit nog steeds naast Guest Quality, voor grote verzekeraars. Bernhard is woonachtig in Apeldoorn, heeft een gezin met 6 kinderen en is is gedreven, open en vastberaden. DE ONDERNEMING Teun en Bernhard hebben elkaar ontmoet en ontwikkelden het plan om samen dienstverlening op te zetten voor bedrijven. Advies over de risico's die ondernemers lopen, hoe ze die risico's kunnen beheersen en eventueel kunnen verzekeren; dat is kort samengevat wat Teun en Bernhard doen. Omdat er diverse links ontstonden richting de hotelbranche, is er uiteindelijk voor specialisatie gekozen en richten de ondernemers zich nu vooral op de Horeca met verblijfsfunctie. Natuurlijk komen er af en toe ook andersoortige ondernemingen voorbij, die geadviseerd worden, maar daar zijn de pijlen van Teun en Bernhard niet primair op gericht. De twee achterliggende jaren hebben laten zien, dat de dienstverlening vrij uniek is in aanpak en constructie. Klanten krijgen een abonnement aangeboden voor drie jaar, waarbinnen een pakket aan advisering wordt opgetuigd, te beginnen bij een brede inventarisatie van alle risico's (ook RI&E's, die verplicht zijn in diverse branches) een heldere advisering over de aanpak van deze risico's en vervolgens een stuk monitoring op de voortgang van de verbeterpunten. De risico inventarisatie behelst onder andere brandveiligheid, legionella, HACCP risico's en de RI&E inventarisatie in het kader van Arbo wetgeving. Dit alles leidt overigens tot een investering in tijd aan de voorkant van de dienstverlening (intensieve periode van inventarisatie en advisering) en een wat rustigere periode daarna (monitoring). de groeifinaniering heeft hier dan ook betrekking op. Uiteindelijk verzekeringsadvies is in deze advisering inbegrepen. Guest Quality voldoet aan alle eisen die gelden voor het geven van verzekeringsadvies. Men is ook ingeschreven in het AFM register onder nummer 12043470. De integrale benadering kan uniek genoemd worden. Door persoonlijke benadering heeft men inmiddels 73 abonnementen afgesloten. Dit geeft een robuuste basis voor de ondernemers. Eén van de risico's is natuurlijk dat contracten niet verlengd worden. Echter door de persoonlijke aanpak hebben de ondernemers de overtuiging dat een duurzame klantrelatie is gebouwd en wordt onderhouden. Naast Guest Quality zijn Teun en Bernhard nog actief met zusterbedrijf Risk2View. Vanuit deze onderneming worden inspecties voor onder andere Delta Lloyd uitgevoerd en ook special opdrachten. FINANCIERINGSBEHOEFTE De 'people's business' van Teun en Bernhard vraagt een grote investering in tijd aan het begin van de contractperiode. De aantrekkelijkheid van dit concept voor de klant, het hotel, het restaurant, betekent ook een uitdaging in liquiditeit voor de onderneming. De geprognosticeerde groei van 2018 is al begonnen. In het eerste kwartaal zijn de doelstellingen gehaald. In 2018 ligt de doelstelling op het afsluiten van 30 nieuwe abonnementen, met daarmee een omzetstijging van €40.000,- en voor 2019 nog een vergroting van het aantal klanten met 40 stuks, waarmee de omzet door kan stijgen naar ongeveer €200.000,- Het achterliggende kwartaal heeft laten zien, dat dit mogelijk is, echter de liquiditeit laat nu de uitdaging zien. De eerste zes maanden na verstrekking zullen aflossingsvrij zijn. De kosten gaan ook hier voor de baat uit. Daarna wordt de financiering in 36 maanden afgelost. In totaliteit duurt de financieringsperiode dus 42 maanden. N.B. Deze aanvraag is ontvangen via een familiaire relatie. Daarom is de beoordeling van deze aanvraag uitgevoerd door een externe partij.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.