LSN Lease breidt uit!

€ 150.000
Geïnvesteerd
100%
€ 150.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
7%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

DE ONDERNEMING LSN lease & autoverhuur (LSN) verzoekt financiering van € 150.000,-- voor de uitbreiding van de 'vloot' met leaseauto’s. De heer van der Veen runt al jaren een 3-tal autogarages in Oosterwolde, Groningen en Gorredijk, handelend onder de naam “Van der Veen AutoGroep”. Men werkt volgens de serviceformule van Bosch CAR Service en is aangesloten bij de BOVAG. Daarnaast wordt duurzaamheid nagestreefd, men heeft het predicaat “Erkend Duurzaam”. Bij de 3 bedrijven staan momenteel 106 auto’s te koop, in de prijsklasse van € 2.000,-- tot € 30.000,--. Sinds begin 2020 is er een extra activiteit, in een zelfstandige juridische entiteit, aan toegevoegd; het bieden van private lease aan particulieren. Men heeft daarmee ingespeeld op de trend dat het kunnen beschikken over een auto belangrijker wordt dan het bezitten van een auto. LSN onderscheidt zich van de traditionele leasebedrijven door het inzetten van jonge occasions. De voorwaarden daarbij zijn gunstiger en flexibeler. De vraag naar dit product groeit. De ondernemer schat in dat hij door kan groeien naar drie- tot vierhonderd leaseauto's in de komende 4 jaar. De ondernemer heeft veel ervaring in de automobielbranche. Daarbij heeft de heer van der Veen de mogelijkheid gezien om leaseactiviteiten te ontplooien; hij heeft dit kleinschalig opgestart en daarin ervaring opgebouwd, nu kiest hij voor een geleidelijke verdere groei. Zonder website, PR en communicatie hierover is voor deze activiteit een markt ontstaan. Door dit grootschaliger op te pakken, maar wel, zoals past bij de ondernemer, middels geleidelijkheid, kan hier een rendabel complementair bedrijf aan de bestaande autobedrijven worden toegevoegd. Mogelijk heeft de ondernemer in de komende jaren een aanvullende financieringsbehoefte, hierop wil hij echter nog niet vooruitlopen. DE ONDERNEMER De heer J. van der Veen (1961) is begonnen met een eigen autobedrijf in 1992, aanvankelijk samen met zijn broer. Sinds 2009 werkt de heer van der Veen zelfstandig, waarna de ondernemer 2 autobedrijven in de regio heeft overgenomen. Deze bedrijven zijn rendabel en werken onderling goed samen. De ondernemer is te kenmerken als rustig en weloverwogen. De heer van der Veen neemt geen grote risico’s, ook niet ten aanzien van deze activiteiten. Wel reageert hij op kansen in de markt. Dit is door de ondernemer in het ondernemingsplan beschreven. De ondernemer is een nuchtere Friese ondernemer met ervaring, die zich niet van de wijs laat brengen. Het rayon voor deze leaseactiviteiten is door de ondernemer vanuit praktisch- en risico-oogpunt duidelijk afgebakend tot de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Als een klant een auto wil aanschaffen wordt de mogelijkheid van lease aangeboden, dit zoals op de website is te zien. Ook komt het voor dat een klant zich meldt met een leasebehoefte. Dan wordt een bijpassende auto gezocht en gekocht, waar mogelijk eerst uit de eigen occasion voorraad, en desnoods elders via de autohandel. Daarnaast is het een verstandige keuze van de ondernemer om in de leasecontracten op te nemen dat de lease-auto’s bij de van der Veen Autogroep worden onderhouden.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.