Uitbreiding school De Akker en de Rank, Sliedrecht

€ 753.300
Geïnvesteerd
100%
€ 753.300
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
3%
Bruto rente
Aflossingsvrij
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Maatschappelijk

De Akker te Sliedrecht is een school voor speciaal onderwijs, waar kinderen uit de reformatorische gezindte onderwijs kunnen volgen, die niet in ons regulier onderwijs terecht kunnen. Samen met de locaties in Barendrecht en Werkendam werken de Akker en de Rank aan een aanbod voor onze kinderen. Al na 8 jaar blijkt de locatie in Sliedrecht te klein. De toename van het aantal kinderen bij de afdeling ZMLK neemt nog steeds toe. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen daardoor niet alle leerlingen meer worden gehuisvest. Daarnaast is er extra ruimtebehoefte i.v.m. met de voorgenomen samenwerking met de stichting Adullam, die aanvullend 2 groepen voor kinderen met een intensieve zorg/begeleidingsvraag wil realiseren. Om alle kinderen te laten leren binnen het onderwijs is er meer nodig dan alleen een onderwijsinstelling. Samenwerking met zorg en begeleiding is dan noodzakelijk. Zodra een KDC (Kind Dag Centrum) en een SO school (Speciaal Onderwijs) onder één dak zitten, is dit ook echt te realiseren. Combinatie van onderwijs en zorg wordt dan mogelijk gemaakt, waarbij ruimschoots gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise. Uitbreiding met een tweede verdieping is de enige optie om de huidige huisvestingsproblemen op te lossen en tegelijk ook het onderwijsaanbod te verbreden. Het bestuur van de vereniging Reformatorisch Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School is overtuigd van de grote betrokkenheid op het werk van de genoemde scholen. Zij stelt u in de gelegenheid om onder elkaar de financiering voor deze uitbreiding te regelen. Daarom gaat de vereniging u de mogelijkheid bieden om uw overtollige spaargeld beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van deze school. U ontvangt daarmee veel meer rente dan bij de bank die nog nauwelijks enige rentevergoeding bieden en al spreken over de mogelijkheid van een negatieve rente. Op deze wijze wordt een wederzijds belang gediend; u helpt er eenvoudig een prachtig doel mee en de waarde van uw vermogen loopt niet verder terug.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.