Stichting De Hoop GGZ schaalt op!

€ 350.000
Geïnvesteerd
100%
€ 350.000
Totaal bedrag
48 maanden
Duur
2.5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Maatschappelijk

.

STICHTING DE HOOP Deze stichting, met een grote vestiging in Dordrecht, biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met problemen op het gebied van psychische gesteldheid en verslaving. Er zijn poliklinieken in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen. In Dordrecht zijn er ook verschillende klinieken en woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Als gevolg van de Coronacrisis is er dringend behoefte aan uitbreiding van de dienstverlening in Dordrecht. Een aantal cliënten krijgt te maken met een stagnatie in de hulpverlening, omdat ze tijdelijk in isolatie moeten zitten. Dat, terwijl deze cliënten de begeleiding keihard nodig hebben. Een specifieke groep van hulpvragers aan Stichting De Hoop zijn vrouwen uit de prostitutie. Deze vrouwen worden ook hard geraakt door de Corona-crisis. Tegelijkertijd is dit een moment dat veel vrouwen hulpverlening zoeken en ook verlangen naar een ander leven. Stichting De Hoop werkt samen met andere (christelijke) hulpverleningsorganisaties om juist in deze tijd voor deze vrouwen een nieuw perspectief te bieden! De Hoop is recent gestart met het aanbieden van online hulp. De voorbereidingen hiervan liepen al langer, maar door de ontwikkeling van het Corona Virus is deze hulp versneld opgestart. Echter dit biedt natuurlijk niet voor iedereen een oplossing. Voor alle informatie over de hulpverlening kunt u kijken op www.dehoop.org Voor de uitbreiding van de dienstverlening is alles al georganiseerd. Daarbij wordt ingezet op extra hulpverlening en zaken als werk, opvang van kinderen en pastorale hulp, zowel voor de nieuw op te vangen mensen als alle cliënten die nu al in zorg zijn en in deze tijd vaak extra aandacht nodig hebben. Echter de dienstverlening wordt aangeboden en de vergoedingen vanuit de diverse zorgwetten volgen altijd veel later. Daarom is op korte termijn kapitaal nodig om dit te kunnen voorfinancieren. Een totaalbedrag van € 350.000 is nodig, maar boven het bedrag van €200.000 zal het project wel doorgaan.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.