Batazia ontwikkelt door

€ 182.890
Geïnvesteerd
73%
€ 250.000
Totaal bedrag
36 maanden
Duur
11.2%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie Inloggen of Registreren
Rendement

Batazia is drie jaar geleden van start gegaan met het ontwikkelen van vertaaldiensten op basis van artificial intelligence, om dit vervolgens aan te bieden aan de Afrikaanse markt. Dit doen zij vooral voor grote goede doelen organisaties. Voor het doorontwikkelen van dit mooie digitale systeem is een financiering benodigd.

Dit betreft een aanvraag, die buiten ons financieringsbeleid valt. Echter vanwege de enorme impact die deze onderneming zal gaan hebben, hebben we toch besloten om hier onze medewerking aan te verlenen.

We gebruiken daarom, net als de voorgaande keer een extra waarschuwingstekst:

LET OP!

Dit project wordt door Waardevoorjegeld alleen administratief ondersteund. Wij hebben geen volledige beoordeling kunnen uitvoeren vanwege het feit, dat hier sprake is van een start-up. Normaal gesproken worden dergelijke aanvragen niet toegelaten op ons platform. Echter vanwege de enorme impact die deze start-up ongetwijfeld gaat veroorzaken, willen we u deze casus niet onthouden!

WAARSCHUWING!

• Investeer nooit met geld, dat u op (korte) termijn nodig hebt!

• Spreid uw investeringen altijd over meerdere projecten!

• Houd u er rekening mee, dat uw investering (deels) kunt verliezen!

De onderneming

Batazia is drie jaar geleden van start gegaan met het ontwikkelen van vertaaldiensten op basis van artificial intelligence, om dit vervolgens aan te bieden aan de Afrikaanse markt. Op basis van Natural Language Processing (NLP) en grote taalmodellen ontwikkelen zij taalmodellen voor Afrikaanse talen.

Inmiddels staat het bedrijf aan de vooravond van grote projecten, waarvan de Letter of Intents getekend zijn. De diensten worden voornamelijk afgenomen door grote goede doelen organisaties zoals World Vision, World Reader, FHI, die Batazia technologie gebruiken om kinderen in Afrika (beter) te leren lezen, om onderwijzers te trainen en om de Bijbel te verspreiden. Dat laatste is mede een drijfveer voor Batazia; om de Bijbel meer toegankelijk te maken in Afrika, voor hen die niet in het bezit zijn van een Bijbel in hun eigen taal. Hiervoor werken zij samen met Word for the World, SIL en Pocket Bible Association.

 

In 2022 is voor deze onderneming een crowdfund actie gestart, waarbij 150.000 euro is opgehaald. De bedoeling was toen om 350.000 euro op te halen.

 

Gezien de mate waarin in de afgelopen drie jaar is gebouwd aan deze startende activiteit, kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: Gemiddeld

 

De ondernemer(s)

Ben en zijn moeder zijn de drijvende krachten achter deze onderneming. Ben heeft zijn studies gedaan aan de Erasmus universiteit, heeft een master in financiën en management en is daarna gaan ondernemen.

 

Vanwege de drive, die we de afgelopen twee jaar hebben kunnen constateren, kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: Gemiddeld

 

Financieel historisch

 

Zoals begroot, zijn er in de afgelopen twee jaar nog geen omzetten gerealiseerd. De inspanning heeft volledig gelegen op de doorontwikkeling van de technologie, waarbij tegelijk veel werk verzet is in het leggen van relevante contacten naar partijen toe, die deze technologie kunnen inzetten voor de doelstellingen, zoals verwoord.

 

Gezien de beperkte informatie en het ontbreken van omzet kwalificeren wij het risico voor het onderdeel niet, maar plaatsen we de kwalificatie op: Hoog

 

Financieel prognoses (rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit)

 

Ondertussen liggen er opdrachten en zijn er Letter of Intents getekend, waarmee in 2024 de eerste opdrachten zullen worden omgezet in omzet. De potentie is groot, maar moet nog wel gerealiseerd gaan worden.

 

Gezien het ontbreken van daadwerkelijke omzet kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ niet, maar plaatsen wij voorzichtigheidshalve de kwalificatie Hoog

Zekerheden

Ter zekerheid worden de debiteuren van Batazia aan u verpand. Ook worden de aandelen in Batazia aan u verpand (waarin ook de IP rechten vallen).  

Gezien het ontbreken van fundamentele zekerheden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als: Hoog

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.