Bouwbedrijf Griffioen

€ 85.000
Geïnvesteerd
100%
€ 85.000
Totaal bedrag
6 maanden
Duur
9%
Bruto rente
Aflossingsvrij
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Deze financiering wordt aangevraagd door Bouwbedrijf Griffioen. Dit bedrijf houdt zich onder meer bezig met projectontwikkeling en het bouwen van verschillende soorten panden, maar ook met het bouwen van schuren, een uitbouw of veranda. De ondernemer heeft inmiddels al twee succesvolle projecten bij ons lopen. Deze financiering, welke loopt tot uiterlijk begin juli 2024, zal worden gebruikt om de laatste bouwkosten te dekken van de reeds verkochte panden te Driebergen. Dit zal leiden tot nieuwe geldstromen.

De onderneming

De onderneming kent twee inkomensstromen, namelijk het bouwbedrijf en daarnaast de inkomsten uit projectontwikkeling, het voor eigen rekening en risico (her)ontwikkelen van panden. Het bouwbedrijf kent een gestage groei van de winst, al is de omzetprognose voor 2023 lager dan de verwachte omzet voor 2022 (€ 624.000,- vs. € 853.000,-, maar is zowel de BM als het resultaat procentueel veel beter. Zo is de BM in 2023 43%, in 2022 26%. Het resultaat in 2023 bedraagt 35%, in 2022 20%.

De onderneming legt zich toe op kleinschalige aanneemprojecten en projectontwikkeling. De onderneming heeft geen personeel in dienst, Kees werkt als ZZp-er via een EZ. In principe werkt de onderneming met vaste onderaannemers, waaronder de 2 broers van Kees, die beiden ook als ZZP-er werkzaam zijn.


Gezien de resultaten en de verwachtingen kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: Gemiddeld

 

De ondernemer(s)

Kees Griffioen is een ondernemer die zich bewust is van de lengte van zijn polsstok. Hij weet welke klussen hij aan kan, met welke onderaannemers hij moet samenwerken etc. Grotere projecten gaat hij niet uit de weg, mits deze in kleine behapbare brokken opgesplitst kunnen worden. Kijkt met een toekomstblik naar onze samenwerking, begrijpt ook het voorgestelde rentepercentage, en verheugt zich eigenlijk al op een langere samenwerking.

 

Vanwege het inzicht in hoe samenwerkingen functioneren en het gaan voor de langere termijn kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: Laag

 

Financieel historisch

De resultaten over 2020 en 2021 zijn mager te noemen. Oorzaak ligt in het bouwen van de eigen woning, die een starthypotheek kende van € 424.000 (restwaarde € 416.000) en een huidige getaxeerde waarde van € 765.000. Voor 2022 is de omzet € 853.000,- en de EBITDA € 176.000.

 

Gezien de resultaten kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: Gemiddeld

 

Financieel prognoses (rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit)

De verwachte resultaten over 2023 zijn goed te noemen. Alhoewel de verkoop van de Spoorstraat nog niet gelukt is, en het pand tegen een beduidend lagere prijs te koop staat dan was begroot (€ 625.000,- tegen begroot € 675.000,-), de opbrengst van de panden in Driebergen pas in 2024 gaat vallen.  Voor 2023 is de prognose zoals afgegeven door het administratiekantoor een omzet van € 138.000,- en een bedrijfsresultaat van € 116.000,-.

 

Voor 2024 zal naar verwachting het pand Spoorstraat Hilversum verkocht worden, bij een verkoopprijs van € 600.000,- zal de winst nog steeds ruim € 90.000,- bedragen.  Ook zal de verkoop van de panden te Driebergen, waarvoor dit werkkapitaal benodigd is, worden afgerond. Verwachte opbrengst zal zeker € 800.000,- zijn.

 

Ook lopen de opbrengsten van de verhuur Industrieweg 11 Maartensdijk nog door, evenals inkomsten verhuur Julianalaan te Harderwijk, tezamen € 2.500,- per maand.

 

Gezien de afgegeven prognose voor 2023 maar het ontbreken van een cijferopstelling voor 2024 kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: Gemiddeld


Zekerheden

Ter zekerheid ontvangt u als investeerder het tweede recht op hypotheek op het pand aan de Julianalaan te Harderwijk dat in bezit is van de ondernemer. Het eerste recht van hypotheek op dit pand is ook al in handen van onze stichting Zekerheden voor een eerder project dat deze ondernemer bij ons heeft lopen. Er is dusdanig veel overwaarde op het pand aanwezig dat een 2e inschrijving genoeg dekkingswaarde heeft voor deze financiering.


Gezien de hoogte van de zekerheden, kwalificeren wij het risico voor het onderdeel 'Zekerheden' als: Laag

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.