Bouwman Installatie

€ 80.000
Geïnvesteerd
100%
€ 80.000
Totaal bedrag
48 maanden
Duur
8.5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Zzp-er Koen Bouwman is werkzaam als installateur van elektra en elektrische apparatuur zoals zonnepanelen en warmtepompen. Ook op het gebied van sanitair en cv’s heeft hij ervaring. Sinds kort huurt de heer Bouwman een collega zzp-er in waarmee hij samen wat grotere klussen aan kan. Ter aflossing van wat leasecontracten en als werkkapitaal vraagt de ondernemer een financiering aan bij Waardevoorjegeld. Hieronder kunt u een uitgebreide uitleg lezen over de ondernemer en zijn zaak.

De onderneming

Koen Bouwman (1992) is op 1 april 2018 als zzp-er gestart. Hij is gespecialiseerd in installatie van elektra en elektrische apparatuur inclusief zonnepanelen en warmtepompen. Daarnaast is de heer Bouwman bedreven in het plaatsen van badkamers, toiletten en cv’s etc. Duurzaamheid krijgt ook bij Koen aandacht in de typen werkzaamheden en de gebruikte materialen.  

Zie www.bouwman-installatie.nl voor een beschrijving. Via de website kan online een offerte worden aangevraagd. Zijn klanten zijn particulieren en bedrijven in de regio Brabant. Koen huurt een werkplaats/loods in Best.  

Daarnaast bezit hij een transportbus en gereedschap, wat up-to-date is en middels lease is gefinancierd.  

 

Gezien de stabiele groei (met uitzondering van een terugval, waarover meer info volgt) van de onderneming en het bewezen ondernemerschap, en anderzijds de kwetsbaarheid als zzp-er kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: Gemiddeld 

 

De ondernemer

De heer Bouwman is na afronding van zijn opleiding MBO installateur/loodgieter en aansluitend 1e monteur in 2010 in loondienst gestart bij de firma van Gerven installatie in Oostelbeers. In die periode heeft Koen ook het diploma onderhouds- en storingsmonteur behaald. Gaandeweg is de wens om voor zichzelf te beginnen groter en groter geworden. In de avonduren werkte Koen destijds al regelmatig voor eigen klanten. Het is Koen in 2018 gelukt om de stap te zetten naar volledig zelfstandig ondernemer.  

 

De heer Bouwman huurt sinds kort een zzp-er in die 40 uur werk voor hem uitvoert. Dat heeft 2 voordelen. De heer Bouwman maakt hier marge op en kan samen met deze zzp-er grotere klussen aan, dan wel klussen sneller opleveren.  

 

De ondernemer vraagt financiering van € 80.000,-, waarvan bijna € 65.000,- voor aflossing van lopende leaseverplichtingen en het restant voor werkkapitaal. Dit wordt in maximaal 48 maanden terugbetaald, met recht op vervroegde aflossing.

  

De ondernemer is ervaren, is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt. Op financieel en  juridisch vlak is de kennis van Koen nog beperkt. Hij wordt hierin geholpen door zijn accountant. 

 

Vanwege de kwaliteiten van de ondernemer(s) en anderzijds het ontbreken van afdoende kennis en ervaring van financiën en juridische aspecten kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: Gemiddeld

 

Financieel historisch

Over 2020, 2021 en 2022 zijn de jaarcijfers definitief. In 2020 is een omzet van € 312.000,-- gehaald, in 2021 € 170.000,- en in 2022 € 41.000,-. De nettowinst is respectievelijk € 61.000,-, € 30.000,- en € 26.000,- omzet. In 2021 is de heer Bouwman ongewild betrokken geraakt bij een geweldsincident, waardoor hij langdurig arbeidsongeschikt is geraakt. Kort ervoor had de heer Bouwman ongelukkigerwijs juist besloten zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering te beëindigen vanwege de forse kosten ervan. Zodoende is de omzet ingestort, het uiteindelijke resultaat is positief gebleven maar dus wel fors geslonken. Het eigen vermogen was per jaar ultimo respectievelijk € -31.000,-, -€ 68.000,- en -€ 46.000,-.  

De cijfers tot en met juni 2023 zijn ook bekend. Deze laten een relatieve omzetstijging tot € 50.000,- zien en een resultaatverbetering, namelijk € 36.000,-.  

De vaste kosten zijn beperkt. De ondernemer neemt geen onnodige risico's en kan zijn verplichtingen tot nu toe, ondanks de terugval in resultaten, nakomen.  

 

Gezien de wisselende resultaten in het verleden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: Verhoogd 

 

Financieel prognoses

Er is een financiële prognose voor 2023 en 2024 door accountant en ondernemer opgesteld.  

Men verwacht in 2023 een omzet van € 104.000,- respectievelijk € 110.000,- bij een nettowinst van € € 70.000,- en € 65.000,-. De lasten van de gevraagde financiering zijn opgenomen. Een aantal bestaande leningen worden afgelost middels deze financiering, dat is ook in deze prognose verwerkt. De prognose is voorzichtig. Koen huurt sinds kort een zzp-er in, welke 40 uur per week werkt en waar voor Koen een marge van € 7,50 per uur in zit. Dat betekent op jaarbasis extra resultaat van € 15.000,- wat in de prognoses niet is opgenomen. Na realisatie van het resultaat over 2023 en 2024 zal het eigen vermogen licht verbeteren. Het is van belang dat de privé opnamen van de heer Bouwman beperkt blijven.   

Ondanks de magere resultaten voor 2021 en 2022 is er vertrouwen dat er structureel ruim voldoende cashflow wordt gegenereerd om de financieringslasten op te kunnen brengen.   

De risico inschatting voor dit onderdeel komt hiermee op: gemiddeld.

 

Zekerheden

Als zekerheid ontvangt u als investeerder het recht van 2e hypotheek op de privé woning van de heer Bouwman. Op de privé woning van de heer Bouwman te Best rust een 1e hypotheek met een restantschuld van € 284.000,- en een inschrijvingsbedrag van € 300.000,- via de Regiobank. Deze woning is recent, mei 2023, getaxeerd met een vrije verkoopwaarde van € 375.000,-.  Er is dus sprake van een overwaarde van € 75.000,-, hiermee is op papier een nagenoeg toereikende zekerheidswaarde, in de praktijk is er echter voldoende overwaarde, de woningprijzen zijn stabiel, maandelijks wordt er afgelost op de lening, waarbij inmiddels een overwaarde van € 91.000,- is gerealiseerd.   

Gezien de nagenoeg toereikende, in de praktijk toereikende primaire zekerheden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als: laag 

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.