De Wijnvertellers

€ 75.000
Geïnvesteerd
100%
€ 75.000
Totaal bedrag
36 maanden
Duur
9%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Remco van Kerkhof is eigenaar van eenmanszaak 'De Wijnvertellers'. Deze onderneming verkoopt wijnen die speciaal geselecteerd zijn. Import, opslag en distributie geschieden grotendeels door een derde partij die tevens het volledige risico over de voorraad draagt. De financiering zal gebruikt worden om extra ZZP-ers aan te trekken voor de buitendienst, als marketingbudget en om de wijninkoop naar een hoger niveau te tillen. Ook zal er een kleine openstaande lening afgelost worden.

De Onderneming

De onderneming is een eenmanszaak die voor de acquisitie mede gebruik maakt van een inhuurkracht met een gedeeltelijke vaste vergoeding en een fee-structuur. De onderneming verkoopt wijnen die speciaal geselecteerd zijn. Import, opslag en distributie geschieden grotendeels door een derde partij die dan ook het volledige risico over de voorraad draagt. Omzet is de verkochte wijn minus de kosten voor opslag en verzending. Remco (de eigenaar) heeft daarnaast zelf ook nog een kleine voorraad van een paar wijnen, waarde nu € 5.000

In rustige tijden verhuurt Remco zichzelf aan bijvoorbeeld Kasteel Kerckebosch in Zeist om daar het horecapersoneel op te leiden.


Gezien de opzet van de onderneming en het gekozen businessmodel kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: laag

De Ondernemer


Remco is zich bewust van de stappen die hij moet nemen als hij verder groeit, zoals het omzetten naar een BV. Ook denkt hij na over op termijn zijn ZZP-er een deel van de onderneming te verkopen (na omzetting BV). Hiervoor zal hij t.z.t. informatie en advies inwinnen en zich laten bijstaan.

 

Ook begrijpt hij heel goed dat een interim klus een tijdelijke constante inkomensstroom genereert, maar dat aan de andere kant dit geen extra omzet voor de core-business oplevert, en de onderneming dus geen waarde toevoegt. Daarom rondt hij de interim klus in 2024 af, voor 2025 in principe geen klussen, of voor slechts een klein deel van de week.

Tijdens de periode van Corona is de ondernemer geholpen via www.doorondernemen.nl; een initiatief waar Waardevoorjegeld ook aan heeft meegewerkt. De verplichtingen van deze hulpactie zijn door de ondernemer keurig voldaan.

Vanwege de denkwijze van de ondernemer kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: laag


Financieel historisch

De onderneming heeft in de afgelopen jaren veel last gehad van corona, het gesloten zijn van restaurants etc. Hierdoor is in 2020 zelfs verlies geleden. Reden ook om interim klussen op te pakken in die tijd om zo inkomsten te genereren. De afgelopen 2 jaren is er weer winst gemaakt, voor 2023 zijn de vooruitzichten, mede door een goedbetaalde interimklus, zelfs zeer hoopvol.

 

Gezien de cijfers kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: gemiddeld


Financiële prognoses

Voor 2023 wordt een mooi resultaat verwacht, in 2024 moet de omzet aan wijnverkopen weer verder stijgen, en moet de inzet op interimbasis verder worden teruggebracht. Met de te verkrijgen lening zal geïnvesteerd worden in marketing, in aantrekken extra ZZP-ers voor de buitendienst en zal de eigen wijnimport naar een hoger niveau getild kunnen worden. De vooruitzichten zijn verder uitgewerkt in het financiële model, en zien er zeer goed uit.

 

Verder zal de lening gebruikt worden om een andere dure lening bij Qeld en bij Qredits ineens af te lossen. Hiermee worden maandlasten vrijgespeeld, die op zich al voldoende zijn voor de rente- en aflossingsverplichtingen uit de nieuwe lening.

 

Gezien de prognoses, als gevolg van de investering, kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: gemiddeld


Zekerheden

Als zekerheid bij dit project ontvangt u persoonlijke borgstelling van ondernemer Remco van Kerkhof. Ook worden de wijnvoorraad en de debiteuren verpand aan onze Stichting Zekerheden. De zekerheden zijn niet overdadig, het te lenen bedrag daarentegen ook niet overdreven groot. Op de woning zit op dit moment nog weinig overwaarde. De voorraad aan wijn bedraagt nu € 5.000 maar zal eind 2024 groeien tot € 25.000, de debiteuren zullen rond die tijd € 17.500 bedragen (gemiddelde betalingstermijn is 14 dagen).

De persoonlijke borgstelling wordt getekend op het moment, dat de lening wordt overgeheveld van de eenmanszaak naar de besloten vennootschap.


Gezien de omvang van de zekerheden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als: verhoogd

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.