Drankenwinkeltje Oud-Beijerland

€ 65.000
Geïnvesteerd
100%
€ 65.000
Totaal bedrag
48 maanden
Duur
9%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Na 3 jaar is het Drankenwinkeltje in Oud-Beijerland wel één van de gevestigde winkels, bekend binnen de Hoeksche Waard. Waar Marieke begon met speciaalbier in een klein pandje, staat er nu een volledige slijterij met mooie producten. Echter de groei vraagt om financiering. Hierin kunt u (als klant) participeren. Lees er alles over bij dit project.


BIJ DIT PROJECT KRIJGEN INWONERS UIT DE HOEKSCHE WAARD VOORRANG OP INSCHRIJVING. TUSSEN MAANDAG 21 AUGUSTUS 19:00 EN MAANDAG 28 AUGUSTUS 19:00 KUNNEN ALLEEN MENSEN UIT DE HOEKSCHE WAARD INSCHRIJVEN. NA 28 AUGUSTUS (19:00 UUR) ZAL HET PROJECT (INDIEN VAN TOEPASSING) WORDEN ONTSLOTEN VOOR ALLE ANDERE INVESTEERDERS.


De onderneming

In 2020 is het Bierschuurtje in Oud-Beijerland gestart als kleine bierspeciaalzaak met wat andere alcoholische dranken daarbij. Leuk om te melden is, dat hier ook de wijnen werden verkocht van de Dordtsche Wijnhandel, die enige jaren geleden door Waardevoorjegeld is gefinancierd. Dit werd gedaan vanuit een huurpand aan de Oost Voorstraat in het gezellige centrum. In augustus 2022 is de winkel verhuisd naar een groter pand, dat ook beter in de loop ligt. Daarbij is het Bierschuurtje omgevormd naar het Drankenwinkeltje; een volledige slijterij met een prachtige afdeling speciaalbieren.

Concurrentie is aanwezig van een Gall en Gall op een klein wijkwinkelcentrum (dus niet in het centrum) en van de slijterij van Dirk van de Broek, met een standaard product aan de onderkant van de markt. Daarnaast zijn er nog meerdere wijnverkopende partijen in Oud-Beijerland, maar dat is meer als bijproduct.

Gezien de groei van de onderneming en de vestiging kwalificeren wij het risico voor het onderdeel Onderneming als GEMIDDELD

De ondernemer(s)

Marieke (1972), de drijvende kracht achter het Drankenwinkeltje, kent ondertussen de klappen van de zweep. Ze heeft de nodige moeilijke stappen moeten nemen, maar heeft daarin altijd haar koers kunnen vasthouden. Achter Marieke staat John, die steeds meer actief is om de winkel tot verdere groei te laten komen. Tot op heden heeft hij nog voor een stuk inkomen gezorgd in bouwactiviteiten. Echter gezien zijn leeftijd wil hij die (lichamelijk zwaardere) werkzaamheden wat gaan afbouwen. Op dit moment specialiseert hij zich verder in de kennis van producten als bier en wiskey.

Marieke heeft naast inhoudelijke kennis van het product een financiële opleiding en doet haar boekhouding zelf. Tijdens onze gesprekken heeft ze blijk gegeven van een goed overzicht over haar financiële situatie.

Vanwege de kwaliteiten van de ondernemer(s) kwalificeren wij het risico voor het onderdeel Ondernemers als GEMIDDELD,

Financieel historie

In 2020 is te zien, dat een startjaar niet direct een omzet maakt, waarvan geleefd kan worden. Met een omzet van €50.000,- is het resultaat op €4.800,- gekomen, waarbij geen onttrekking naar privé is gedaan. In deze tijd zorgde John nog voor het inkomen.

In 2021 liet Marieke zien, dat er wel degelijk ruimte was voor haar onderneming. Met een omzet van € 152.000,- euro en een resultaat van € 20.000,- zat de groei er al lekker in. Echter dit begon wel te knijpen in de zin van ruimte in het pand.

2022 werd afgesloten met een omzet van € 200.000,- en een winst van € 50.333,-

Deze groei laat zich op dit moment ook in 2023 zien, de prognose van 10% extra wordt tot op heden prima gemaakt. Echter als gevolg van de groei blijkt de liquiditeit te knellen voor het scherp kunnen inkopen.

 

Gezien de gestage groei kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: GEMIDDELD

Financieel prognose

Met een aantal verbeteringen in de kostensfeer (het wegvallen van huurkosten oude winkelpand à 1850 incl) en het wegvallen van personeelskosten, die in 2022 nog wel beperkt aanwezig waren, ziet de prognose er goed uit. De omzet ontwikkelt zich nog steeds naar boven, mede als gevolg van succesvolle marketing activiteiten als wijn- en wiskeyproeverijen, en een groeiend klantenbestand.

De liquiditeit ontwikkelt zich als gevolg van deze (her)financiering positief. Er wordt een lening bij Swishfund afgelost met een maandelijkse last van 2.600 euro. Tegelijk is er ook het wegvallen van de huur van het oude pand à 1850 euro. Hiervoor in de plaats komt een rente- en aflosverplichting bij Waardevoorjegeld, die start bij € 1840,- en is aflopend. Er wordt dus 2000 euro per maand vrijgespeeld.

 

Gezien de actieve manier van kostenbeheersing en groei omzet kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: GEMIDDELD

Zekerheden

De onderneming wordt gevoerd als een eenmanszaak, waardoor de eigenaar volledig privé aansprakelijk is. De lening, die nu wordt verstrekt, kan echter in het geval van faillissement prima worden terugbetaald bij een loondienstbetrekking.

Gezien de beperkte onderdekking van de zekerheden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel Zekerheden als VERHOOGD.

Betrouwbaarheidsonderzoek

Uitkomsten van diverse onderzoeken laten geen bijzonderheden zien, die maken dat de betrouwbaarheid in twijfel getrokken zou moeten worden.

Risicokwalificatie

De externe risicoscore vanuit Creditsafe is 49; een lage kans op een financiele calamiteit. Met internationale score C (laag risico)

De risico kwalificatie van Waardevoorjegeld is GEMIDDELD

Incentive

Marieke biedt alle investeerders een leuk presentje aan!

Iedere investeerder ontvangt rond de de kerst 2023 een fles wijn.

Investeerders met een bedrag >€ 2.500,- mogen in het komende jaar gratis inschrijven op één van de wijn- of wiskeyproeverijen. Deze worden over het algemeen gehouden in Oud-Beijerland (Gemeente Hoeksche Waard).

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.