Groningerweg Gouda (Verlenging)

€ 730.000
Geïnvesteerd
100%
€ 730.000
Totaal bedrag
24 maanden
Duur
6%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

In 2019 heeft de heer De Jong, eigenaar van Meas Holding B.V. via Waardevoorjegeld een financiering aangevraagd en gekregen, voor de financiering van het pand aan de Groningerweg 5 te Gouda. De bedoeling was en is, dat de aflossing zal plaatsvinden na de financiele afwikkeling van een ander stuk vastgoed. Dat is echter nog niet gebeurd. Hierom heeft de ondernemer verzocht de lening met 24 maanden te verlengen. De huidige investeerders hebben als eerste de mogelijkheid gekregen om opnieuw in te schrijven. Na de inschrijving van de huidige investeerders kunnen andere investeerders ook inschrijven.

INLEIDING 


In 2019 heeft de heer De Jong, eigenaar van Meas Holding B.V. via Waardevoorjegeld een financiering aangevraagd en gekregen, voor de financiering van het pand aan de Groningenweg 5 te Gouda. De bedoeling was en is, dat de aflossing zal plaatsvinden na de financiele afwikkeling van een ander stuk vastgoed. Dat is echter nog niet gebeurd. Hierom heeft de ondernemer verzocht de lening met 24 maanden te verlengen. De huidige investeerders hebben als eerste de mogelijkheid gekregen om opnieuw in te schrijven. Na de inschrijving van de huidige investeerders kunnen andere investeerders ook inschrijven. 


DE ONDERNEMER 


De heer P.J. De Jong, uiteindelijk aandeelhouder via 100% aandeelhouderschap door Dubbel Stapelen BV, beheert meerdere onroerende zaken en is ruimschoots bekend met deze activiteiten. Hij heeft nu het pand Groningenweg te Gouda; in 2019 overgenomen van zijn vader. Zijn vader is oud-directeur van het Motorhuis. De familie is ons (samen met Credion Leiden) bekend. 


DE ONDERNEMING 


Meas Holding acteert in het verhuren van onroerend goed, veelal op de zakelijke markt. Meas Holding koopt nu het pand Groningenweg 5 te Gouda. De huurder en gebruiker van dit pand, Autoschadehuis Gouda, heeft in 2010 een huurcontract afgesloten voor 10 jaar, met telkens een verlenging van 5 jaar. De huidige verlenging loopt dus tot 2025.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.