Herfinanciering Ontwikkeling Brink te Baarn

€ 1.920.700
Geïnvesteerd
100%
€ 1.920.700
Totaal bedrag
24 maanden
Duur
9%
Bruto rente
Aflossingsvrij
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

U investeert mee in de realisatie van een appartementencomplex in Baarn. Als zekerheid krijgt u een eerste recht van hypotheek gedurende de looptijd van deze aflossingsvrije lening van maximaal 24 maanden. U ontvangt 9 procent bruto rente. Lees verder bij dit project!

De onderneming

SVE Group BV is een gerenommeerde onderneming, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van locaties in Nederland. De afgelopen jaren zijn tal van woningbouwlocaties, maatschappelijke bestemmingen en bedrijfslocaties tot stand gekomen als resultaat van deze onderneming.

De ondernemer

De heer van Ettekoven draait al aardig wat jaren mee in het ontwikkelvak. Door zijn grote netwerk weet hij kansrijke locaties verder te brengen. De ondernemer is gehuwd en heeft kinderen in de leeftijd van de basis- tot middelbare school. De heer Van Ettekoven heeft zijn ondernemerscapaciteiten ook laten zien in de exploitatie van zijn vleesbedrijf; een al jaren renderende (groot- en detail)handel in slagerijproducten.


Ontwikkelproces

De locatie zelf is volledig in eigendom en met de gemeente Baarn is een stedebouwkundig ontwerp besproken. Alle plannen en tekeningen liggen klaar voor de bouw. In de afgelopen maanden heeft het gemeentebestuur van de gemeente Baarn echter verzocht om op de betreffende locatie een theater te gaan realiseren. De ondernemer, de heer Van Ettekoven heeft hier niet mee ingestemd en vast gehouden aan het al veel eerder met de gemeente besproken plan voor de ontwikkeling van appartementen. Als de gemeente daar een theater zou willen realiseren, zal de gemeente deze ontwikkeling zelf ter hand moeten nemen. De heer Van Ettekoven zal hier niet aan meewerken. Wel zal hij de locatie dan ter beschikking stellen aan de gemeente, waarmee de financiering aan u kan worden afgelost.

In het geval de gemeente Baarn hier niet mee verder gaat, zal alsnog de ontwikkeling van de appartementen verder worden doorgezet. De plannen hiervoor zijn al in een verder gevorderd stadium.

Ondanks dat hier op korte termijn duidelijkheid over wordt verwacht, is op dit moment nog niet duidelijk, welke richting zal worden opgeslagen. Daarom is ons verzocht de financiering te verlengen met een aantal maanden, dan wel met maximaal 2 jaar.

Locatie

De ondernemer biedt u de mogelijkheid aan om de financiering te verstrekken voor het project aan de Brink te Baarn. Het plan voor deze locatie is dat er 26 appartementen van verschillende groottes gerealiseerd en in opdracht van SVE gebouwd en verkocht worden. Een totaal overzicht van de exploitatie is bijgevoegd bij de stukken. Voor dit project geldt, dat de verwervingsprijs van de grond uitgangspunt is, zijnde € 1.900.000. Op voorhand ligt er overeenstemming over een bedrag van € 350.000 euro, dat al door een andere financier wordt verstrekt, onder dezelfde voorwaarden als uw toezegging. De ontwikkelkosten, die tot nu toe zijn gemaakt, worden niet meegenomen in de financiering, maar zijn/worden door de onderneming zelf betaald. In Baarn is recent een klein complex in de verkoop gegaan. Voor 6 appartementen waren 70 ingeschreven geïnteresseerden. Dit ter indicatie van de verkoopmogelijkheden van betreffende appartementen. In de berekening van de stichtingskosten zijn een aantal posten benaderd vanuit een voorzichtigheidsprincipe. Zo zijn de bouwkosten met 300 euro per vierkante meter verhoogd in verband met de oplopende materiaalkosten. Aan de andere kant is de verkoopprijs per vierkante meter blijven staan op € 5.100 terwijl er op dit moment een prijs van € 5.300 wordt betaald.

Zekerheden

Op de verworven grondpositie krijgt u een eerste recht van hypotheek, en tevens wordt het ontwikkelde plan verpand aan de stichting zekerheden.

Ten opzichte van het vorige project hebben wij bedongen, dat privé meetekenen als extra stukje zekerheid zeer wenselijk is. Dit ook naar aanleiding van vragen die door u zijn gesteld. Met deze extra ingebrachte zekerheid is het rentepercentage overigens niet naar beneden bijgesteld, maar zelfs naar boven.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.