Huize Rehoboth

€ 355.000
Geïnvesteerd
100%
€ 355.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
3%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Maatschappelijk

DE ONDERNEMING Huize Rehoboth wordt als eenmanszaak een instelling waar dementerenden worden opgevangen. Dit zal in een behoefte voorzien gezien de toename van dementerenden in Nederland alsook een toename van de belasting van mantelzorgers. Voorzichtigheidshalve is in de prognose geen rekening gehouden met extra inkomsten. De locatie is echter geschikt om de activiteiten uit te breiden met een logeermogelijkheid voor de dementerenden. Ook hiervoor is in Nederland nog onvoldoende capaciteit. De gemeente Neder-Betuwe en omwonenden hebben positief gereageerd op de plannen van de onderneemster, mevrouw de Haan. In de huidige Covid-situatie zijn er geen belemmeringen om de dagopvang te starten. Binnen de Covid-richtlijnen is er ruimte voor 7 cliënten per dag. Praktisch is er gelegenheid voor 8 cliënten per dag. Naast de onderneemster zullen er zowel betaalde krachten, met ervaring in de zorg voor dementerenden, alsook vrijwilligers worden aangetrokken, welke ondersteunen bij de uitvoering van de werkzaamheden. De zorg en activiteiten worden geboden vanuit een reformatorische levensovertuiging. DE ONDERNEMER Corriena de Haan (1975) heeft de gelegenheid om haar droom te realiseren; het bieden van dagopvang aan dementerenden. Ze heeft meer dan 20 jaren werkervaring in de ouderenzorg. Deze ervaring en kennis van Corriena in het domein van de ouderenzorg zorgen ervoor dat ze goed kan inschatten welke mogelijkheden er hiervoor zijn. Ze wordt bijgestaan door een aantal adviseurs. Daarnaast zal mevrouw de Haan gaan samenwerken met de coöperatie Boer en Zorg, waardoor het keurmerk van de federatie Landbouw en Zorg wordt verkregen. Een dergelijk keurmerk is verplicht, daarnaast biedt deze coöperatie, waar 175 instellingen bij zijn aangesloten, veel hulp en praktische support. Deze coöperatie heeft contracten rondom deze zorg met alle gemeenten in onder andere de Provincie Gelderland. Hierdoor zal het proces van het toelaten van cliënten goed en soepel verlopen. DE LOCATIE Op een ruim perceel, nabij de Nederrijn in Kesteren, is de woonboerderij gelegen. Deze is geschikt voor dagopvang. In de tuin en boomgaard is het goed toeven. Zie hiervoor ook de bijgevoegde foto's. De cliënten zullen, als ze dat willen, worden betrokken in het verzorgen van de dieren, het helpen in de moestuin of de boomgaard. Bijkomend voordeel is dat de onderneemster ook woonachtig is op het perceel. Door op de foto hierboven te klikken, verschijnen er nog enkele foto's van dit project. Met de onderneemster is afgestemd dat, uitgaande van een succesvolle funding, na de opening van de dagopvang, alle investeerders zullen worden uitgenodigd om, indien gewenst, op een dagdeel deze locatie te bezoeken, zodat u zelf de beste indruk van dit project kunt opdoen.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.