Julianalaan herfinanciering

€ 360.000
Geïnvesteerd
100%
€ 360.000
Totaal bedrag
6 maanden
Duur
8.5%
Bruto rente
Aflossingsvrij
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Dit is een herfinanciering van een project dat bij ons gefinancierd is. Een woning met bedrijfsruimte aan de Julianalaan 13 te Harderwijk is aangekocht en drastisch onder handen genomen. Het bedrijfsdeel is inmiddels afgelost bij ons. Dit deel is een herfinanciering van 6 maanden voor het woonhuis. De oorspronkelijke financiering kunt u bekijken via: https://waardevoorjegeld.nl/investeren/vastgoedfinanciering-julianalaan-harderwijk

De onderneming

De onderneming kent twee inkomensstromen, namelijk het bouwbedrijf en daarnaast de inkomsten uit projectontwikkeling; het voor eigen rekening en risico herontwikkelen van panden.

De onderneming legt zich toe op kleinschalige aanneemprojecten en projectontwikkeling. De onderneming heeft geen vast personeel in dienst. Kees werkt als ZZP’er via een eenmanszaak. In principe werkt de onderneming met vaste onderaannemers, waaronder de twee broers van Kees, die beiden ook als ZZP’er werken.

Gezien de resultaten en de verwachtingen kwalificeren wij het risico voor het onderdeel onderneming als GEMIDDELD


Zekerheden

U krijgt via onze stichting Zekerheden het eerste recht van hypotheek op het pand Julianalaan 13 te Harderwijk. Ook zal de opbrengst van een pand in Driebergen aan u worden verpand.

Nog voor ingaan van dit project wordt een project in Driebergen opgeleverd. De opbrengsten van dit project moeten dienen als dekking voor de Julianalaan, zeker wanneer het object niet of niet tijdig verkocht kan worden maar moet worden gefinancierd uit eigen middelen (als ware het bestemt voor tijdelijk eigen gebruik).

De zekerheden worden door Waardevoorjegeld gekwalificeerd als GEMIDDELD

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.