Marandor Ongediertebestrijding (€ 120.000,-)

€ 120.000
Geïnvesteerd
100%
€ 120.000
Totaal bedrag
88 maanden
Duur
9%
Bruto rente
Annuïteit
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Er staan twee identieke projecten op onze website met een ander financieringsbedrag. Dit heeft te maken met een verschil in aflossing. Dit project zal in 88 maanden worden afgelost tot een restant van € 111.872,-. Het grootste deel wordt dus aan het einde van de looptijd afgelost. Het andere project dat u op onze website kunt zien, zal geheel lineair afgelost worden gedurende de 88 maanden.

Sinds 2017 heeft Mark Colin een eenmanszaak. Met dit bedrijf verhuurt hij zijn werkzaamheden als ongediertebestrijder. Daarnaast verkoopt hij ook ongediertebestrijdingsmiddelen. Een deel van zijn vaste klanten woont in Spanje. De eigenaar wenst in nauwer contact te staan met zijn klanten en is voornemens een tweede woning aan te kopen in Spanje naast zijn vaste woonadres in Nederland. Een deel hiervan wordt bekostigd uit zijn eigen middelen, voor de rest wordt deze financiering gebruikt.

De Onderneming

Marandor is de eenmanszaak van Mark Colin. Hij exploiteert deze sinds 2017. De onderneming is gespecialiseerd in het bestrijden van ongedierte, zoals muizen, ratten, wespen, kakkerlakken, spinnen, vlooien en papiervisjes. Tot de grote (vaste) klantengroep behoren particulieren, ook MKB-ondernemingen en  restaurant- en fastfoodketens. Te denken valt aan slagerijen, scholen, maneges, cafetaria’s, supermarkten, sportcentra, schoenwinkels.

Naast de bestrijding van ongedierte, is Mark actief in de handel van weringsmiddelen en is bezig met het opstarten van een afzetmarkt in Spanje. Nu Mark eind van het jaar 60 wordt, wenst hij in nauwer contact te staan met zijn klanten in Spanje en wenst op frequentere basis een bezoek af te leggen aan Spanje. Vanuit deze exploitatie heeft Mark besloten een appartement aan te kopen in Torrox Costa, Spanje. Hier is € 217.800,- voor benodigd. De heer Colin brengt zelf € 47.800,- in uit eigen vermogen, waardoor er nog € 170.000,- benodigd is. Dit bedrag wordt verdeeld over de twee projecten opgehaald.

De onderneming is meer te omschrijven als dienstverlenende organisatie dan als handelsorganisatie. De onderneming kent dan ook een eenvoudige balansstructuur. De omzet bestaat voornamelijk uit declarabele uren.

Gezien bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: laag.

 

De Ondernemer

Mark Colin heeft sinds 2017 een succesvolle onderneming in ongediertebestrijding. De onderneming richt zich op een tweetal activiteiten; de dienstverlening rondom ongediertebestrijding enerzijds en de handel in weringsmiddelen anderzijds. 

Mark (1963) is gehuwd met Anita (1968). Hij leidt zijn onderneming vol overgave en reageert zeer adequaat op aanvragen. Dit leidt ertoe dat de onderneming structureel groeit en op jaarbasis honderden klanten bedient. Voor klanten buiten 30 kilometer van Zwijndrecht werkt Mark met vast gecertificeerd personeel welke de relaties in het gehele land bezoekt. 

Het is nooit een doel geweest te groeien in omvang met een groot personeelsbestand. Kwaliteit staat voor Mark voorop. Klanten komen voornamelijk terug voor de ‘vent’ en niet alleen voor ‘de tent’.

Mark heeft voorzichtige indicaties laten maken van een verkoopopbrengst van de onderneming. Hij is hiertoe nu nog niet voornemens, dit wordt concreter over 7,5 jaar als Mark de AOW-leeftijd bereikt. 

Vanwege de denkwijze van de ondernemer kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemer' als: laag

 

Financieel Historisch

Vanaf 2019 is de winst van de onderneming jaarlijks met zo’n 50% gegroeid t.o.v. het voorliggende jaar. Door fors stijgende omzet en nagenoeg gelijkblijvende kosten (auto, kantoor en accountant) lukt het om ieder voorliggend jaar fors te overtreffen.  De onderneming heeft een simpele balansstructuur, echter stijgt het eigen vermogen niet ondanks de goede resultaten. Dit betekent dat de jaarwinst feitelijk wordt geconsumeerd gedurende het lopende jaar.

Gezien de resultaatontwikkeling kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: gemiddeld

 

Financieel Prognoses

De vooruitzichten voor 2023 zijn goed, de resultaten t/m Q3 2023 liggen al boven het niveau van 2022. Voor de berekeningen is heel defensief uitgegaan van het resultaat 2022 met een jaarlijkse stijging van 3%. Tezamen met het inkomen van Anita moet dit echtpaar eenvoudig in staat geacht worden om aan de aflossings- en renteverplichtingen te kunnen voldoen.

Gezien de ontwikkelingen qua resultaat kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: gemiddeld.

 

Zekerheden

Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 215.000,- met een financieringsbedrag van €170.000,- gevestigd op het woonhuis aan de Uilenvliet 30 te 3333BT Zwijndrecht, kadastraal bekend als sectie D, nummer 4113, grootte van twee are en drieëntwintig centiare (2 a 23 ca), te Zwijndrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Stichting Zekerheden Waardevoorjegeld. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en een openstaande schuld van € 291.052,- per 23 oktober 2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 475.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21-11-2023. Over 88 maanden is de Rabobank hypotheek €264.196,- en de WVJG-lening €111.872,- = €376.068,-, de LTV op het herfinancieringsmoment is 79%.

Aangezien het hier om een eenmanszaak gaat, tekent de ondernemer privé. De ondernemer is verder nog in het bezit van een woning in Spanje t.w.v. € 218.000,-.

Daarnaast wordt er een overlijdensrisicoverzekering verpand aan de investeerders van dit project.

Met een LTV na vestrekking van 97% en een annuïteit (o.b.v. 30 jaar volledige aflossing) kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als: gemiddeld 


Incentive

De ondernemer heeft als incentive toegezegd dat iedere investeerder 25% korting krijgt op de diensten van Marandor.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.