Vastgoedfinanciering Sassenstraat 51 te Zwolle

€ 670.000
Geïnvesteerd
100%
€ 670.000
Totaal bedrag
48 maanden
Duur
8.3%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Aan de Sassenstraat, direct naast de historische Sassenpoort in het historische stadshart van Zwolle vindt u Cleo Hairfashion. Deze kapsalon wordt gerund door de 2 eigenaren en een stabiel team van 14 medewerkers. De kapperszaak bestaat sinds 1978 en is vanaf 1996 in handen van Nicolette en Martin Koetsier. Nicolette heeft al ruim 30 jaar ervaring als kapster. Martin is een oud-beroepsmarinier die inmiddels ook al 40 jaren in het kappersvak zit.

De ondernemers hebben het pand al die tijd gehuurd van de oud-eigenaar. Nu deze verhuurder het pand te koop aanbiedt, aarzelen ze dan ook niet. Met behulp van deze financiering willen ze het pand graag overnemen.

De onderneming

Cleo Hairfashion bestaat sinds 1978. De kapsalon is gevestigd op een prachtige locatie aan de Sassenstraat in het historische stadshart van Zwolle, direct naast de bekende Sassenpoort. Sinds 2001 zijn de ondernemers als V.o.F. georganiseerd en geregistreerd onder de naam Martennic Quality Hair V.o.F. Deze naam is een samenvoeging van de voornamen van de 2 ondernemers. De salon richt zich op het midden- en bovensegment voor het behandelen van haar, zowel knippen als kleuren van elke leeftijd. De kappers zijn gespecialiseerd in het kleuren van haar.

Zie www.kapsaloncleozwolle.nl. Daar valt onder andere te lezen: “Uw haar is een belangrijk onderdeel van uw uiterlijk. Daarom vertrouwt u uw kapsel niet zomaar aan iemand toe. Kapsalon Cleo Hairfashion in Zwolle begrijpt dat. Onze ervaren topstylisten knippen en kleuren uw haar met zorg en gebruiken daarbij verzorgingsproducten van de hoogste kwaliteit. Wilt u ook het beste voor uw haar? Kom dan langs in onze kapsalon. “

En “Wij doen er alles aan om het u bij uw bezoek aan Cleo Hairfashion naar uw zin te maken. Kom binnen en laat u onderdompelen in een vriendelijke, persoonlijke sfeer waar enkel gewerkt wordt met kwaliteitsproducten.”

Er is sprake van een grote vaste klantengroep die telkens terugkomt. Daarnaast is er een heel stabiel team van 14 medewerkers. Men werkt met een online reserveringssysteem. Typerend is dat veel klanten desondanks bellen voor een afspraak, met name om de behandeling te plannen op de dag dat ‘hun kapster’ aanwezig is. Men werkt met aangepaste tarieven voor studenten.


Cleo Hairfashion biedt de volgende mogelijkheden:

·        Wassen, knippen en stylen

·        Krullen knippen

·        Kleurtechnieken volgens de laatste trends, zoals Balayage, Bronde, Underlights, Faceframe

·        Haarkleuring op natuurbasis (100% grijsdekking mogelijk) en hennakleuring (ook in blond tinten)

·        Omvorming/ondersteuning

·        Modelleren

·        Bruidskapsels

·        Doneren aan de Haarstichting of aan Haarwensen ten behoeve van haarstukken.

Het bedrijfspand, zijnde een grote salon met 19 behandelstoelen, wordt sinds 1996 van de vorige eigenaar gehuurd. Met deze vorige eigenaar is nog steeds een goede verstandhouding. Het pand in het centrum van Zwolle, met daarboven 2 appartementen is door de verhuurder te koop aangeboden. Van dit aanbod willen de ondernemers graag gebruikmaken.

Gezien bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: LAAG

De ondernemer(s)

Mevrouw en meneer Koetsier zijn sinds 1996 eigenaar van Cleo Hairfashion in Zwolle. Mevrouw Koetsier is al meer dan 30 jaar kapster, waarvan een groot deel in Zwolle. Zij is het vaakst aanwezig in de kapsalon. De heer Koetsier is na het werken als beroepsmarinier overgestapt naar het kappersvak wat hij inmiddels al meer dan 40 jaren uitoefent. Naast het knippen is de heer Koetsier ook bezig met organisatorische zaken zoals de verbouwing en aanpassing van het pand en de training van medewerkers. Daarnaast heeft de heer Koetsier veel nevenactiviteiten gehad zoals horeca en kokswerkzaamheden.

De ondernemers zijn professionals, die het kappersvak door en door kennen. Ze nemen geen grote risico's en lopen het traject van aankoop van dit pand met voorzichtigheid. Ze worden daarin begeleid door hun accountant. Mevrouw Koetsier is 49 jaar. De heer Koetsier is inmiddels 66 jaar, maar kerngezond en van zins nog geruime tijd in de kapsalon te blijven werken, zeker op de organisatorische en coaching aspecten. Daarnaast staat er een team van ervaren en betrokken collega's. Zodoende is ook op het vlak van continuïteit een beperkt risico.

De ondernemers zijn in staat gebleken een stabiel en kundig team te creëren, waarvan veel collega's al geruime tijd bij de kapsalon werkzaam zijn.

Vanwege de beschreven ondernemerskwaliteiten kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: LAAG


Voor de investeerders

De ondernemers hebben toegezegd dat alle investeerders vanaf € 1.000,- gedurende de hele looptijd van de lening 10% korting ontvangen op de kappersbehandelingen.


Financiële historie

Definitieve jaarcijfers t/m 2022 zijn in het dossier opgenomen. De omzet en resultaatgroei ten opzichte van 2021 is met 20% fors te noemen.

De tussentijdse cijfers over het 1e kwartaal 2023 tonen een stabilisatie van omzet en bedrijfsresultaat. Omzet en winst tonen in de hele kappersbranche een piek in het 4e kwartaal. Zodoende is de verwachting reëel dat de geprognosticeerde omzet en winst over 2023 gerealiseerd gaan worden. De ondernemers sturen op rentabiliteitsverbetering door onder andere het meer verkopen van haarproducten bij een behandeling. De nettowinst in 2021 was € 122.000,-, in 2022 steeg deze naar € 161.000,-.

Het eigen vermogen binnen de V.o.F. is in 2022 met € 14.000,- gestegen naar € 51.000,-. Daarmee is sprake van een beperkte solvabiliteit. Uit de jaarrekening blijken verder geen bijzonderheden.

Sinds 2022 is het accountantskantoor van de ondernemers overgenomen. De nieuwe accountant adviseert en begeleidt de ondernemers, waardoor het financieel inzicht van de ondernemers is toegenomen. De nieuwe accountant heeft online inzicht in de financiële resultaten.

De blijvende positieve resultaten zullen zorgen voor een verdere verbetering van het eigen vermogen.  

Gezien de positieve resultaten en de beperkte solvabiliteit kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: GEMIDDELD

Financiële prognose

Door de accountant is in samenspraak met de ondernemers een financiële prognose opgesteld voor de komende 3 jaren, waarin de aankoop van het pand is verwerkt in het meest voor de hand liggende scenario. Daaruit blijkt dat de ondernemers goed in staat zijn om de financieringslasten op te brengen. Men is van zins in de komende jaren een appartement te verkopen, dan wel een deel van de grond rond hun privé-woning. Hiermee zullen de financiele lasten verder teruglopen.

Er wordt voor 2023 een omzetstijging van 8% geprognotiseerd. Het 1e kwartaal toont dat dit naar verwachting zal worden overtroffen, wetende dat in de kappersbranche de piek qua omzet en resultaat in het laatste kwartaal zit. Bruto- en nettowinstpercentages groeien naar verwachting minimaal mee zoals in de afgelopen jaren gerealiseerd. Bij stijgende nettowinst en gelijkblijvende privé-uitgaven zal het vermogen van de V.o.F. verder versterken naar een acceptabel niveau.      

 

Voor 2024 en 2025 wordt een geleidelijke, en dus reële verdere groei van omzet en resultaat begroot.

Gezien de rentabiliteit en stijgende solvabiliteit kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: LAAG

Zekerheden

Waardevoorjegeld ontvangt de 1e hypotheek op bedrijfspand Sassenstraat 51 en 51a te Zwolle incl. 2 bovenliggende appartementen in verhuurde staat t.w.v. € 692.000,-. Daarnaast wordt een positief-negatieve hypotheekverklaring verklaring voor het bedrijfspand en de privé woning aangeleverd. Bovendien worden de 2 huurpenningen op de appartementen te Zwolle verpand aan Waardevoorjegeld.

Als debiteur zullen zowel Martennic Quality Hair V.O.F. als ook mevrouw N. Koetsier en de heer M. Koetsier privé meetekenen.

Op papier (conform ons financieringsbeleid) is de zekerheid ontoereikend vanwege het feit dat 90% van de getaxeerde waarde als dekkingswaarde wordt berekend. In de praktijk is het toereikend. Op de openstaande lening wordt (snel) afgelost. De verwachting dat de waarde voldoende zal zijn om de eventueel resterende financiering op te brengen is reëel. Daarnaast is er een gerede kans dat de ondernemers vervroegd aflossen op een deel van de lening, dit na verkoop van een perceel grond naast de privé-woning en/verkoop van 1 of 2 appartementen boven de kapsalon.   

Om de zekerheid verder te versterken wordt een positieve en negatieve hypotheekverklaring door de ondernemers ondertekend voor de privé-woning en het bedrijfspand.

Daarnaast verpanden de ondernemers de huurpenningen van de 2 appartementen boven het bedrijfspand.


 

Gezien het feit dat 90% van de taxatiewaarde als dekkingswaarde wordt berekend, wat dus minder is dan het bedrag van de lening, kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als: GEMIDDELD


Betrouwbaarheidsonderzoek

Uit de diverse onderzoeken zijn bij Waardevoorjegeld geen bijzonderheden naar boven gekomen.

Risicokwalificatie

Martennic Quality Hair VOF laat een Creditsafe score van 65 zien; lage kans op een financiele calamiteit. De internationale score is B; gemiddeld risico.

Specificatie lening

Doelbedrag: 670.000,-

Looptijd: 4 jaar en recht op vervroegde aflossing, met 4 maanden boeterente.

Aflossingsvorm: lineair. De helft van het totaal bedrag wordt afgelost. De andere helft als restschuld aan het einde van de looptijd.

Betaalfrequentie: maandelijks

Datum eerste aflossing: 1 maand na verstrekking

Bruto rente: 8,3%

Beheervergoeding: 1,0%

Netto rente: 7,3%

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.