Medisch KDV De Cirkel B.V.

€ 125.000
Geïnvesteerd
100%
€ 125.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
9%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

in Capelle aan den IJssel zal eerstdaags een medisch kinderdagverblijf worden geopend. Dit kinderdagverblijf maakt onderdeel uit van To Be Kind B.V. met meerdere vestigingen. Voor de start van dit kinderdagverblijf is natuurlijk financiering nodig. U kunt hier in participeren. Lees er alles over bij dit project.

De onderneming

Cirkel BV maakt deel uit van de overkoepelende organisatie To be Kind BV. Deze onderneming houdt zich bezig met kinderdagverblijven. Cirkel BV zal de organisatie worden waarmee een Medisch Kinderdagverblijf geëxploiteerd zal worden. De afgelopen jaren is er hard gebouwd aan de overkoepelende organisatie, welke benodigd is om kinderdagverblijven te kunnen exploiteren. Inmiddels zijn er meerdere locaties geopend en groeit de organisatie. Door de verplichte opbouw van de overhead heeft To be Kind de afgelopen jaren verlies geleden, maar inmiddels wordt er een bescheiden winst gemaakt. 

Gezien de groei van de onderneming, i.c.m. de gevestigde benodigde overhead kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: gemiddeld 

De Ondernemer

Zoals te zien is aan de resultaten van het bouwen van de onderneming, is Wilko Van een keiharde werker met een behoorlijke dosis focus. Tegenslagen in het verleden hebben hem sterker gemaakt en brengen hem waar hij nu is. Tijdens gesprekken is gebleken, dat hij goed weet waar hij financieel staat, overziet de grote lijnen, maar heeft zeker ook zicht op de kleinere onderdelen. De combinatie van inhoudelijke passie en een goed inzicht in de bedrijfsvoering treffen we weinig.  

In het verleden is Wilko in een vervelende situatie terechtgekomen als gevolg van de overname van aandelen in zijn bedrijf. Dat heeft hem veel geld gekost. Onze conclusie hierover is, dat Wilko (ook van deze periode) veel heeft geleerd en ondertussen ook de juiste mensen om zich heen heeft die hem adviseren.  

Vanwege bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: gemiddeld 

Financieel Historie

Cirkel BV betreft feitelijk een startup. Echter de ervaring en de organisatie staan al, met als extra deze toegevoegde vennootschap. Er is dus nog geen verleden, wel een goed onderbouwd businessplan. En toezeggingen voor plaatsingen van kinderen.  Daarnaast staat de holding garant, en tekent de DGA voor hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Gezien het feit dat Cirkel BV een startup is kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als:  Verhoogd

Financieel prognose

Cirkel BV begint het eerste volledige jaar met een bescheiden winst, ook door de hoge overhead waarvan een deel verplicht is. Daarna groeit de onderneming gestaag, bij vrijwel gelijkblijvende kosten. Gevolg is een zeer snelle winstontwikkeling, en een onderneming die goede kengetallen laat zien. 

Gezien de verwachte resultaatontwikkeling kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als:  Laag

Zekerheden

Naast het feit, dat de activa worden verpand (debiteuren, voorraden en inventaris) zal de ondernemer hoofdelijk worden verbonden, en zal er een borgstelling vanuit de Holding worden ondertekend.

Betrouwbaarheidsonderzoek

Via BKR, insolventieregister en Kamer van Koophandel zijn geen bijzonderheden gevonden. Via social media zijn berichten verschenen betreffende een nevenfunctie van de ondernemer, die geen invloed hebben op deze aanvraag.

Specificatie lening

Doelbedrag: 125.000

Looptijd 60 maanden, waarvan de eerste 10 maanden aflossingsvrij

Betaalfrequentie: maandelijks

Bruto rente percentage: 9,0%

Beheervergoeding: 1,0%

Netto rente percentage: 8,0%

Conclusie

Advies is om de investeringskans aan te bieden aan u, met voorgesteld aflossingsschema. Dat geeft de organisatie de kans om even een buffer op te bouwen bij de start. Met de geboden zekerheden is er voldoende dekking te halen. Bij het rentepercentage is rekening gehouden met de looptijd en de aflossingsvrije periode.

Extra voorwaarden

In ieder geval wordt in het eerste jaar per kwartaal de voorgang besproken en onderbouwd met een overzicht uit de administratie.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.