Meneer Verheul (herfinanciering)

€ 90.000
Geïnvesteerd
100%
€ 90.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
7%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

INLEIDING Meneer Verheul is de naam van de bloemenzaak in Benthuizen aan het Prins Willem Alexanderplein. Vorig jaar heeft Adriaan Verheul, ook de eigenaar van Plus Verheul, die daar is gevestigd, de bloemenzaak overgenomen. Met de visie die hij heeft wil hij deze bloemenzaak op totaal andere wijze op de kaart zetten. Daar is nu een jaar aan gewerkt, terwijl de omstandigheden zogezegd anders waren dan ingeschat. Corona heeft veel teweeg gebracht. Samen met zijn accountant heeft Adriaan het afgelopen jaar geëvalueerd en komt tot de conclusie, dat er een betere financiering kan worden gerealiseerd, dan nu het geval is. DE ONDERNEMER Meneer Verheul (Adriaan) is geen onbekende voor de inwoner van Benthuizen. Al jaren lang wordt ook de supermarkt op het Prins Willem Alexanderplein door hem gerund, en daarvoor door zijn vader. Adriaan komt dus uit een ondernemende familie, is zelf ondernemend, staat voor iedereen klaar en durft nieuwe dingen uit te proberen om daarin als ondernemer verder te komen. Daarbij schroomt hij niet om zich bij te laten staan door mensen met expertise om zich te laten adviseren of coachen. Adriaan heeft in de zijn beginjaren van de supermarkt de winkel uit een enigszins penibele situatie weten te krijgen en timmert nu behoorlijk aan de weg, ook binnen de organisatie van Plus. Toen hij hoorde dat de bloemenwinkel ging sluiten, heeft hij een plan gemaakt om hier mee aan de slag te gaan. Adriaan heeft hiervoor Debby van der Wees gevraagd. Debby heeft in het verleden 11 jaar een bloemenzaak in Den Haag geleid. Na een aantal jaren in supermarkten te hebben gewerkt, bleef het bloemenvak toch kriebelen en heeft ze ook direct positief gereageerd op de vraag van Adriaan. Samen hebben zij het plan verder opgezet. Ze hebben hier nu een jaar lang aan gewerkt; niet zonder resultaat. DE ONDERNEMING Het plan was en is om kwalitatief goede bloemen en planten te gaan aanbieden. Maar daarnaast is ook voldoende ruimte ingericht voor accessoires, cadeautjes en tijdschriften/kaarten. Voor rouw en trouwboeketten kunt u ook bij Meneer Verheul terecht. Ook voor de zakelijke klant is er nu een adres om bloemstukken etc. te kunnen aanschaffen. Dit is ondertussen ook online geregeld. De ontwikkeling van een eigentijdse website was in de vorige financieringsplannen niet meegenomen. Inmiddels is deze echter wel gerealiseerd en beschikt Meneer Verheul binnenkort over een moderne website met uitgebreide online bestelmogelijkheden. Bezorging wordt gecombineerd met de boodschappenservice van Plus Verheul, waardoor een behoorlijk werkgebied kan worden voorzien; van Zoetermeer tot Kouderkerk aan de Rijn. Sinds februari heeft Adriaan in samenwerking gerealiseerd, dat bezorging van bloemen geregeld wordt met inzet van Yannick. Yannick is gek op auto rijden en bezorgt nu in de ruime omgeving van Benthuizen de bestelde bloemen. Prachtig dat Yannick, ondanks de afstand tot de arbeidsmarkt, nu fijn aan het werk is. LOCATIE Het Prins Willem Alexanderplein is dé plaats waar de inwoner van Benthuizen naar toe komt voor dagelijkse boodschappen en voor onderlinge ontmoeting. Het hoeft dan ook geen betoog dat op deze locatie een bloemenzaak bijna onontbeerlijk is. EVALUATIE EERSTE JAAR In het afgelopen jaar is in december de lock down gekomen; ook voor bloemenwinkels. Daarbij had Meneer Verheul niet de mogelijkheid om in de buitenlucht te verkopen, dus is heel de Kerstomzet niet gerealiseerd. Daarnaast is het zo, dat door de start in september Meneer Verheul geen aanspraak heeft kunnen maken op steunmaatregelen, omdat hij geen omzet uit het verleden kon aantonen. Verder werden als gevolg van gebrek aan export producten de bloemen veel duurder qua inkoop, waardoor de marges niet werden gehaald. Op dit moment heeft Adriaan in samenspraak met de VBW (Vereniging Bloemist-winkeliers) een verbetertraject lopen, waarbij de eerste resultaten van de margeverbetering al duidelijk zichtbaar worden. Al deze oorzaken verklaren logischerwijs dat er in 2020 geen kans is gezien om winst te maken, maar een verlies. Sinds kort is Meneer Verheul gecertificeerd als Duurzaam Bloemist. Omdat er in een straal van 15 kilometer slechts 2 bloemisten ook deze certificaten hebben, is dit een voordeel. Hiermee wordt Meneer Verheul interessant voor ondernemingen die duurzaam willen (in)kopen. Ook heeft Adriaan in het afgelopen jaar alsnog een marktonderzoek laten uitvoeren. De conclusie hieruit was positief. Er is voldoende potentieel voor deze winkel, met bijbehorende aanpak. Vanuit concurrentie oogpunt zal dit onderzoek hier niet worden gedeeld. DEELNAME PROJECT Er is al een deel toegezegd in dit project. Deze toezeggingen zijn van de deelnemers, die ook vorige jaar het project hebben gesteund. Zij hebben voorrang gekregen om hun oude investering om te zetten naar de nieuwe. Voor het restant is iedereen welkom om te participeren.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.