Ontwikkeling Brink te Baarn

€ 1.900.000
Geïnvesteerd
100%
€ 1.900.000
Totaal bedrag
24 maanden
Duur
6%
Bruto rente
Aflossingsvrij
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement Meerwaardeproject

DE ONDERNEMING/HET PROJECT SVE group BV is een gerenommeerde onderneming, die zich bezig houdt met het ontwikkelen van locaties in Nederland. De afgelopen jaren zijn tal van woningbouwlocaties, maatschappelijke bestemmingen en bedrijfslocaties tot stand gekomen als resultaat van deze onderneming. LOCATIE De ondernemer biedt u de mogelijkheid aan om de financiering te verstrekken voor het project aan de Brink te Baarn. Op deze locatie worden voor dit deel van het project 26 appartementen van verschillende groottes gerealiseerd en in opdracht van SVE gebouwd en verkocht. Een totaal overzicht van de exploitatie is bijgevoegd bij de stukken. Voor dit project geldt, dat de verwervingsprijs van de grond uitgangspunt is, zijnde € 1.900.000. Op voorhand ligt er overeenstemming over een bedrag van € 350.000 euro, dat al door een andere financier wordt verstrekt, onder dezelfde voorwaarden als uw toezegging. De ontwikkelkosten, die tot nu toe zijn gemaakt, worden niet meegenomen in de financiering, maar zijn/worden door de onderneming zelf betaald. In Baarn is recent een klein complex in de verkoop gegaan. Voor 6 appartementen waren 70 ingeschreven geïnteresseerden. Dit ter indicatie van de verkoopmogelijkheden van betreffende appartementen. In de berekening van de stichtingskosten zijn een aantal posten benaderd vanuit een voorzichtigheidsprincipe. Zo zijn de bouwkosten met 300 euro per vierkante meter verhoogd in verband met de oplopende materiaalkosten. Aan de andere kant is de verkoopprijs per vierkante meter blijven staan op € 5.100 terwijl er op dit moment een prijs van € 5.300 wordt betaald. De appartementen worden in de eerste helft van 2022 in de verkoop gezet. De kans bestaat dus, dat er eerder dan na 24 maanden wordt afgelost. Wij hebben afgesproken, dat u in dat geval een voorrangspositie krijgt in één van de nieuwe projecten, die deze ondernemer ons aanbiedt. Het is namelijk de bedoeling dat er met regelmaat projecten van deze ontwikkelmaatschappij op onze website gaan komen. DE ONDERNEMER De heer van Ettekoven draait al aardig wat jaren mee in het ontwikkelvak. Door zijn grote netwerk weet hij kansrijke locaties verder te brengen. De ondernemer is gehuwd en heeft kinderen in de leeftijd van de o tot middelbare school. De heer Van Ettekoven heeft zijn ondernemerscapaciteiten ook laten zien in de exploitatie van zijn vleesbedrijf; een al jaren renderende (groot- en detail)handel in slagerijproducten. ONTWIKKELPROCES De locatie zelf is volledig in eigendom en met de gemeente Baarn is een stedebouwkundig ontwerp besproken. Hiermee ligt nu de weg vrij om een Voorlopig Ontwerp te maken en in te dienen. De planning is, dat er einde dit jaar een omgevingsvergunning en wijziging bestemmingsplan wordt ingediend. Vanwege de functies in het bestemmingsplan zal hier een wijziging op moeten komen. Er zit nu een gemengde bestemming op het perceel, dat moet worden omgezet naar wonen en horeca.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.