Reijneveld rijwielen

€ 100.000
Geïnvesteerd
100%
€ 100.000
Totaal bedrag
48 maanden
Duur
6.5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

Koen Reijneveld ziet met zijn rijwielhandel mogelijkheden voor uitbreiding van omzet door extra dealerschappen van kwalitatief goede merken fietsen. Hiervoor heeft hij een financiering nodig. U kunt hier in participeren. En wellicht levert een leuke incentive u ook wat op!

De onderneming

Reijneveld Rijwielen bestaat sinds 2005, kent een zeer rustige groei tot het niveau waar ze nu zijn. Taken zijn goed belegd over de personeelsleden, naar eenieder zijn kwaliteiten. Plannen om te groeien zijn doordacht, maar ook plannen om in een dalende markt, bij een mogelijke recessie, de omzet op peil te houden. Belangrijkste insteek hierbij is niet afwachten of de klant dan naar je toe komt, maar de klant opzoeken op markten etc.

Gezien het verleden en de toekomstvisie kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: LAAG


De ondernemer

Koen is een enthousiaste ondernemer waar de gedrevenheid van afstraalt. Koen heeft echter door de jaren heen, zeker in zijn tijd op de markt, ook de mindere kant van ondernemen gezien. En nu heel goed weet hoe hij zijn onderneming wil organiseren, hoe hij zijn groei, ook in mindere tijden, wil bereiken. Die flexibiliteit heeft ingebouwd in zijn personeelsbestand (werken met zzp-ers).

 

Vanwege zijn visie op zijn onderneming kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: LAAG


Financieel historie

De historische gegevens zijn positief, de onderneming maakt genoeg winst om in een normale ondernemersbeloning (voor EZ € 45.000) te kunnen voorzien. De onderneming kent een kleine lening vanuit familiekring en een RC-krediet bij New 10, die wordt afgelost met een deel van de nieuwe crowdfundlening. Opvallend is wel de hoge voorraadpositie in relatie tot het balanstotaal, daarnaast ontbreekt een zichtbare voorziening voor incourantheid. Er zijn slechts geringe debiteurstanden.

 

Gezien de resultaten uit het verleden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: GEMIDDELD


Financieel prognose

De prognoses zien er goed uit, de nieuw te verstrekken lening wordt gebruikt voor voorraden en voor herfinanciering van de huidige lening bij New 10. Bij een lening van € 100.000 met een looptijd van vier jaar daalt de DSCR tot 2,64 in 2023.

 

Gezien de financiële mogelijkheden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: LAAG


Zekerheden

Voor deze investeringsmogelijkheid word een verpanding op de voorraden en de activa ondertekend. De lening wordt aangegaan binnen een eenmanszaak, waarmee de ondernemer dus volledig hoofdelijk aansprakelijk is.

Gezien de courantheid van de voorraden, en de groeiende markt voor elektrische fietsen kwalificeren wij het risico voor het onderdeel 'Zekerheden' als: GEMIDDELD


Betrouwbaarheidsonderzoek

Uit de diverse onderzoeken rondom betrouwbaarheid zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. BKR toetsing laat ook geen bijzonderheden zien.


Incentive maakt uw rendement hoger!

Bij deze investering hoort een incentive. U kunt bij deelname:

10% korting ontvangen van de waarde van de fiets (incl. btw) als u een bedrag investeert van ten minste € 1.000,-
Bij een lagere investering ontvangt u in ieder geval 5% korting.

Deze aanbieding is geldig op alle standaard prijzen. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties.

Leuk is ook: De korting is overdraagbaar aan ieder willekeurig ander persoon. En de (bak)fiets of e-bike moet uiterlijk op 1 april 2023 worden uitgeleverd. Na deze datum vervalt helaas de geldigheid van de aanbieding.

Hiermee bereikt u een hoger rendement dan bij het project is aangegeven. Bij een investering van 1.000 euro en het te gelde maken van deze aanbieding, ontvangt u eenmalig nog eens € 150,- bij aankoop van een fiets van € 1.500,- En omdat de aanbieding overdraagbaar is, kunt u vrij snel van deze aanbieding gebruik maken. Hiermee bereikt u omgerekend een rendement van ongeveer 9% op jaarbasis.


Risicokwalificatie

De risicoscore via Creditsafe is 51 (lage kans op een financiele calamiteit) en de internationale score is C, gemiddeld. Alles overziend achten wij een overall kwalificatie LAAG van toepassing.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.