The Code Crowd

€ 135.000
Geïnvesteerd
100%
€ 135.000
Totaal bedrag
72 maanden
Duur
6.75%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

.

DE ONDERNEMING The Code Crowd is een B.V. gevestigd in Nunspeet, welke sinds september 2014 software ontwikkelt en creëert voor het MKB. Daarbij ligt de focus op het aan elkaar koppelen van bestaande pakketten waarbij foutgevoelig en tijdrovend herhaalwerk wordt geautomatiseerd. Omdat mensen als de belangrijkste factor binnen elk bedrijf worden gezien, wil The Code Crowd met haar oplossingen de taken van medewerkers van de MKB-bedrijven makkelijker en leuker maken. De visie op software, waarvanuit binnen The Code Crowd wordt gewerkt is dat software het runnen van het bedrijf simpeler moet maken en processen efficiënter moet laten verlopen. Het moet de taken van het team makkelijker en leuker maken. Die menselijke kant is voor The Code Crowd en haar klanten belangrijk, dit zorgt ook voor een hogere productiviteit en minder verloop en verzuim. De kracht van het bedrijf zit er daarnaast in dat ze met de klant analyseren welke processen men wil stroomlijnen. In tegenstelling tot andere ICT-bedrijven is voor The Code Crowd de wens van de klant het centrale uitgangspunt. Dit zit diep in de organisatie verankerd. Daarbij is er een focus op 2 branches. Dit zijn de zorg en de bouw, omdat daarin expertise is opgebouwd. The Code Crowd heeft niet de intentie om van alle sectoren alles te weten. Men heeft gekozen voor specialisatie in 2 branches zonder daarbij klanten uit andere branches af te wijzen. Wat ook afwijkend is van andere ICT bedrijven is dat The Code Crowd werkt met een abonnement op haar software/apps. Het voordeel daarvan is dat de klant wordt gebonden en dat klanten bij de start geen grote bedragen hoeven te betalen. Zie https://thecodecrowd.nl/ voor meer informatie. Het is de bedoeling om eind januari 2022 een compleet vernieuwde website in gebruik te nemen. Naast de eigenaren Eric en Reinald bestaat het team van The Code Crowd uit nog 5 eigen ontwikkelaars en een marketing-communicatie-expert. Er wordt actief gewerkt aan teambuilding en teamontwikkeling, dit met hulp van een businesscoach. Op basis van het INK-Model en een goed uitgewerkte SWOT-analyse werkt The Code Crowd aan teamontwikkeling en professionalisering. De laatste maanden is het plan uitgewerkt om de ontwikkelde maatwerkapps toegankelijk te maken voor veel meer bedrijven via een eigen platform, vandaar de naam The Code Crowd. Om deze plannen te realiseren wordt hierbij een financiering aangevraagd. Gezien het bewezen ondernemerschap, het type activiteiten waarnaar vraag zal blijven en de keuzes die door de ondernemers voor de onderneming worden gemaakt, is op het onderdeel 'ONDERNEMING' sprake van gemiddeld risico. DE ONDERNEMER De B.V. wordt gevormd door 2 ondernemers; de heer E. Marchand sinds september 2014 (geboren 1981) en de heer R. van Zeeburg sinds medio 2021 (geboren 1983). De heer Marchand begon zijn loopbaan bij de Marechaussee en liep er daarbij tegenaan dat er veel informatie analoog beschikbaar was. Eric Marchand denkt oplossingsgericht, en zo begon hij een online platform voor operationele informatie te ontwikkelen. Dat is goed ontvangen en heeft ertoe geleid dat Eric daarvan zijn werk is gaan maken. Zo is Eric in september 2014 voor zichzelf begonnen en heeft het bedrijf The Code Crowd opgestart. De kracht van Eric ligt in het leggen van verbindingen en vertalen van vraagstukken van de klant naar softwareoplossingen. Dus altijd denkend vanuit de klant, waarbij Eric de klant goed meeneemt in het proces. R. (Reinald) van Zeeburg is sinds juni 2020 bij TCC gaan werken, nadat hij bij diverse bedrijven als accountmanager en bedrijfsleider werkzaam is geweest. De focus lag daarin op het stroomlijnen en verbeteren van processen voor verkoop, facturatie en administratie. In juni 2021 is de heer van Zeeburg mede-eigenaar van The Code Crowd geworden. Binnen de organisatie heeft de heer van Zeeburg de functie van bedrijfskundige. Met zijn ervaring rondom bedrijfsprocessen start een gesprek met een potentiële klant met een analyse door Reinald van de bestaande bedrijfsprocessen en beoordeelt of daarin processen slimmer georganiseerd kunnen worden. Daarnaast worden de financiën binnen The Code Crowd door Reinald bewaakt. De organisatie is stabiel qua klanten en personeel, men neemt geen onbezonnen besluiten en bouwt nu verder op ontstane mogelijkheden met de producten die The Code Crowd aanbiedt. Bovenstaande maakt dat er op het onderdeel 'DE ONDERNEMING een kwalificatie gemiddeld risico wordt gegeven.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.