Timmer- en trappenbedrijf Van Kooten

€ 75.000
Geïnvesteerd
100%
€ 75.000
Totaal bedrag
54 maanden
Duur
7.5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Timmer- en trappenbedrijf Van Kooten uit Almere bestaat sinds 2004. Het bedrijf maakt trappen, leuningen, hekwerken, kozijnen en deuren; Een mooi gespecialiseerd bedrijf, opgezet door vader en Zoon Van Kooten. Het bedrijf heeft nu nog wat werkkapitaal nodig om de laatste zaken goed geregeld te krijgen. Lees er alles over bij dit project!

DE ONDERNEMING De eenmanszaak Timmer- en Trappenbedrijf van Kooten te Almere is gespecialiseerd in het produceren van ramen, deuren, complete kozijnen, vaste houten trappen, leuningen en hekwerken. De vijf sterke punten van dit bedrijf zijn: goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Het bedrijf is gevestigd in Almere, de meeste klanten bevinden zich in het Gooi en Flevoland. Ook heeft het bedrijf ervaring met het produceren van producten die aan de monumentale eisen dienen te voldoen. Het bedrijf heeft een vijftal personeelsleden in dienst en is goed uitgerust met moderne apparatuur waaronder een computergestuurde CNC houtbewerkingsmachine. Qua marktsegment bedient Timmer- en Trappenbedrijf van Kooten de bovenkant van de markt. Men werkt in het hogere segment doordat er veel gedetailleerd werk en maatwerk wordt geleverd en daarnaast vooral in de markt voor renovatie van monumentale panden wordt gewerkt. Hierdoor is het personeel van Van Kooten ook beter geschoold dan bij een gemiddeld timmer- of trappenbedrijf. Via de site www.timmerfabriekvankooten.nl krijg je een goed beeld van de producten die het timmer- en trappenbedrijf levert. Vanaf de start in juni 2004 tot aan ultimo 2020 bestond het bedrijf als vennootschap onder firma, vader en zoon van Kooten waren de vennoten. Vader van Kooten heeft als firmant ultimo 2020 de onderneming overgedragen aan de andere firmant. Per 1 januari 2021 wordt het bedrijf als eenmanszaak gerund. De orderportefeuille is goed gevuld, er zijn voldoende orders voor de komende maanden. In de sector wordt veel gesproken over leveringsproblemen van materialen, daarvan heeft van Kooten beperkt last. In de offertes is een geldigheidstermijn van veertien dagen opgenomen, waarmee de forse prijsstijgingen voor veel materialen van de laatste tijden kunnen worden ondervangen. Het bedrijf wordt momenteel begeleid door een medewerker van Schuiteman Accountants omdat ze in een transitie zijn naar verbetering van de financiële resultaten. Deze begeleiding werpt sinds december 2021 zijn vruchten af. Er wordt strak gestuurd op omzet, kosten en rendement per project. In het verleden werd in offertes onvoldoende vastgelegd welke werkzaamheden wel en niet binnen de offerte vielen. Dat is nu aangepast, en resulteert in duidelijkheid voor het bedrijf en de klanten. De huisbank is verzocht om uitbreiding van de kredietfaciliteit, daaraan wil deze bank niet meewerken. Zoals op de site valt te lezen wordt belang gehecht aan duurzame ontwikkeling van de personeelsleden van het bedrijf, men werkt planmatig aan duurzame inzetbaarheid. De huidige economische en technologische veranderingen vragen hier ook om. Het bedrijf van Kooten voert een aantal certificeringen en keurmerken, zoals het FSC-keurmerk, waarmee wordt gegarandeerd dat hout wordt gebruikt dat afkomstig is uit goed beheerde bossen. Daarnaast heeft het timmerbedrijf een PEFC-certificaat. Dit certificaat geeft ook een garantie dat de houtproducten uit duurzaam beheerde bossen komt waarbij veel aandacht is voor people, planet & profit. Het bedrijf staat genoteerd op de website www.5sterrenspecialist.nl met de volgende kwalificatie; 96.43% heeft goede tot zeer goede ervaringen met Timmer- en Trappenbedrijf van Kooten op basis van 56 beoordelingen. Er is geen risico dat de vraag naar houtproducten zal wegvallen. De activiteiten van deze onderneming zijn dusdanig dat wij deze als gemiddeld risico kwalificeren. DE ONDERNEMER De huidige eigenaar van het Timmer- en Trappenbedrijf van Kooten is de heer Martijn van Kooten (1982). Tot 2004 heeft de heer van Kooten opleidingen in de bouwkunde gevolgd. Per 2004 is de V.o.F. opgericht door vader Rob en zoon Martijn van Kooten. Men is gestart in Diemen. Destijds lag de specialiteit in het leveren van halffabricaten. In 2009 is het bedrijf verhuisd naar Almere en is de broer Erik in dienst getreden. Het bedrijf kent 5 personeelsleden. Ultimo 2020 is vader Rob gestopt en uitgekocht. Om de uittreding en overdracht goed te laten verlopen is per 2019 een coach vanuit de branchevereniging in de arm genomen welke het bedrijf in dit proces begeleid. Martijn heeft eerlijkheid en degelijkheid als kernwaarden voor zichzelf, deze zijn ook binnen het bedrijf geïncorporeerd. De ondernemer Martijn heeft na het vertrek van vader Rob de verantwoordelijkheid voor het bedrijf gekregen. Kort na de uitkoop van zijn vader bleek het ook nodig om afscheid te nemen van twee collega’s. Dit heeft geleid tot lagere bedrijfsresultaten. De ondernemer is goed in staat om prijzen te calculeren en de kosten te beheersen. Echter, het lukte tot voor kort nog onvoldoende om bedrijfsmatig en commercieel alles goed te organiseren. Daarvoor is de hulp van de accountant, Schuiteman, ingeschakeld. Schuiteman Accountants te Huizen is nauw betrokken bij het bedrijf en begeleidt ze in de transitie naar omzetbewaking en resultaatverbetering, alsook verbeteringen in de bedrijfsvoering. Uit ons gesprek met de ondernemer blijkt dat hij open staat voor feedback, graag wil verbeteren en gedreven is om het bedrijf goed te organiseren. De ondernemer heeft bewezen het bedrijf draaiende te kunnen houden, ook na het vertrek van zijn vader. Martijn van Kooten heeft nu zelfstandig de leiding en is bezig met het verbeteren van de bedrijfsresultaten. De ondernemer is niet in staat geweest om in de laatste jaren het negatieve eigen vermogen te laten afnemen. De recente maanden tonen wel aan dat de ondernemer de goede weg is ingeslagen. Bovenstaande geeft voor dit onderdeel de kwalificatie ‘gemiddeld risico’ van toepassing is.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.