Van der Ham & Giessen BV

€ 55.000
Geïnvesteerd
100%
€ 55.000
Totaal bedrag
12 maanden
Duur
9%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

LET OP: Om zoveel mogelijk investeerders de kans te geven om te investeren, geldt voor de eerste twee uur een maximum investeringsbedrag van € 2.500,-.

De eigenaar van deze BV verkoopt, verhuurt, repareert en onderhoudt las- en snijapparatuur. Voor de aankoop van handelsvoorraad uit China is een financiering benodigd.

De onderneming

Aanvrager is de eigenaar van Van der Ham & Giessen, gevestigd in Zwijndrecht. Men heeft al 50 jaar ervaring in verkoop, verhuur, reparatie en onderhoud van las- en snijapparatuur. Men garandeert kwaliteit en persoonlijke service, ook buiten kantoortijden. Zo is de technische dienst 24/7 bereikbaar zodat storingen of onverwachte problemen snel worden opgelost. Bovendien heeft men het assortiment van al de gevoerde merken ruim op voorraad waardoor ze direct kunnen leveren tegen de juiste prijzen. Zie https://www.hamgiessen.nl voor meer informatie.

De heer Looijen verzoekt financiering van €55.000,- met een looptijd van een jaar. Deze is bestemd voor de aankoop van een handelsvoorraad in China, waarvoor al een aanbetaling is gedaan. De rekening courant positie bij de bank staat deze aankoop niet toe. Zodoende deze kortlopende en beperkte financiering. November 2019 is deze onderneming door de heer Looijen overgenomen. 

Er is sprake van verantwoord en consistent ondernemerschap. Het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ kwalificeren wij als: Gemiddeld

 

De ondernemer(s)

De heer Looijen (1965) heeft jaren gewerkt bij de firma Air Liquide in de buitendienst in commerciële functies. In november 2019 heeft hij de firma Van der Ham & Giessen over kunnen nemen. Daarbij hebben de verkopers een achtergestelde lening geboden. Er is door de ondernemers financiële begeleiding door Fidor Accountants. Ook op andere gebieden laat men zich ondersteunen door deskundigen.

De COVID-19 periode heeft impact gehad op het bedrijf, een deel van de activiteiten kon niet worden uitgevoerd. Daarom is er nu belastingschuld, waarover de ondernemer met zijn accountant in gesprek is met de belastingdienst, waarbij een schikking voor 20% de inzet is.

Vanwege de kwaliteiten van de ondernemer kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: Gemiddeld


Financieel historisch

 De cijfers over 2022 en 2023 zijn ontvangen. In 2022 zijn de COVID invloeden nog zichtbaar. Omzet € 1.355.000,- gaf een nettowinst van €23.000,-. In 2023 was de omzet € 1.645.000,- en een nettowinst van €61.000,-. Daaruit blijkt dat de ondernemer met zijn onderneming de weg omhoog weer heeft ingeslagen. Het rekeningcourant wordt gebruikt, de bank is niet genegen de limiet te verhogen. Debiteuren en crediteuren positie zijn fors opgelopen t.o.v. eind 2022. Volgens informatie van de accountant heeft dit met de gestegen omzet te maken, niet met oninbare vorderingen dan wel tekorten. Het risico voor het onderdeel financieel historisch is gesteld op gemiddeld.

 

Financieel prognoses (rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit)

Door de accountant is een rentabiliteitsprognose voor 2024 en 2025 aangeleverd. Daaruit blijkt een verdere groei van omzet en nettowinst. Op basis hiervan wordt de ondernemer in staat geacht de financieringslasten op te kunnen brengen alsook om de solvabiliteit te verbeteren.

In de prognose zijn de aflossingen en rentelasten ingerekend.

Het is van belang jaarlijks te monitoren of de geschetste resultaatverbetering daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Van het gevraagde bedrag wordt ruim €50.000,- besteed aan de gereedstaande order in China. Omdat deze producten naar verwachting op relatief korte termijn worden verwacht, krijgt de ondernemer de mogelijkheid om vanaf 6 maanden na start aflossing met 1 maand boeterente betaling het volledig lening bedrag af te lossen uit zijn liquiditeit.  

De risico inschatting voor dit onderdeel komt hiermee uit op gemiddeld risico.

 

Zekerheden

Ter zekerheid ontvangt u als investeerder het tweede recht van hypotheek op de privéwoning van de ondernemer aan de Stationsstraat 4 te Raamsdonk. Daarnaast tekent de heer Van Looijen in privé mee, waardoor hij persoonlijk borg wordt gesteld voor het financieringsbedrag. 

Er is een hypothecaire ruimte van 145.000,- (gebaseerd op een WOZ-rapport).

Gezien de ruim toereikende primaire zekerheden, aangevuld met een moraliteitsborgstelling kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als: laag

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.