Vastgoed stichting het Middelpunt te Sliedrecht

€ 100.000
Geïnvesteerd
100%
€ 100.000
Totaal bedrag
36 maanden
Duur
5%
Bruto rente
Annuïteit
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Maatschappelijk

Stichting het Middelpunt in Sliedrecht, een sociale ontmoetingsmogelijkheid in de wijk, heeft een eigen locatie, en wel in de 'Oude Uitbreiding'. Het pand is gefinancierd, maar de verstrekker wil graag afgelost worden. Daarom deze herfinanciering.

De stichting

Stichting het Middelpunt is een maatschappelijke instelling, met als doel het promoten, faciliteren of uitvoeren van missionaire, hulpverlenende en sociale activiteiten in de wijk, oost en west van Sliedrecht, bekend als ‘de oude uitbreiding’. Ook voorziet de stichting in een tijdelijke huisvesting van personen in het kader van diezelfde doelstelling(en). De stichting heeft een locatie ter beschikking, dat in eigendom is. Het pand is op dit moment gefinancierd door een oudere particuliere investeerder, die heeft aangegeven op redelijke termijn te willen worden afgelost. Daarom is nu herfinanciering de vraagstelling. Wij kwalificeren het risico van deze stichting als een Gemiddeld risico.


Het bestuur

De onderneming wordt gevoerd in een stichting met een voltallig bestuur, waarvan Jacco de Koning voorzitter is. Martin Boelen is penningmeester, Meta Leenman en Miranda de Koning zijn algemene leden en nemen het secretariaat tijdelijk waar. De stichting is in 2013 opgericht en vanaf die tijd altijd actief geweest, deel op basis van vergoedingen voor de activiteiten, deels op basis van donaties vanuit de omgeving.

Tijdens gesprekken is de samenstelling van het bestuur ter sprake geweest, omdat de voorzitter en één van de bestuursleden elkaars partner zijn. De partner heeft echter geen verbijzonderde taak in het bestuur. Wij kwalificeren het bestuur van deze stichting als een Gemiddeld risico.


Rentabiliteit en solvabiliteit historisch

Er is geen sprake van een winstdoelstelling. De stichting heeft zich tot op heden gedraaid op donaties waarbij niet actief om geld gevraagd werd. In een tijd van afnemende inkomsten (mede ook in een tijd van Corona) en oplopende kosten, is het bestuur actief aan de slag gegaan met de exploitatiebegroting en daarbij behorende kostendekkende tarieven en fondsenwerving. Als gevolg hiervan is de bedrijfsvoering verder geprofessionaliseerd. De historische rentabiliteit kwalificeren wij als Verhoogd.


Rentabiliteit en solvabiliteit prognose

Tijdens de voorbereidingen van deze financieringsaanvraag heeft het bestuur uitvoerig stilgestaan bij een goede kostprijsberekening en de daarbij behorende tarifering. Hierbij stond niet winstgevendheid als doel, maar zeker wel de continuïteit van de stichting. Dat is ook de reden waarom er voor is gekozen om niet te verkopen en terug te huren. De prognose kwalificeren wij als Gemiddeld.


Liquiditeit en kasstroom

Met de voorgestelde tarieven is er voldoende ruimte om de rente en aflossing van de kleine lening te voldoen.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.