Vastgoedfinanciering Julianalaan Harderwijk

€ 550.000
Geïnvesteerd
100%
€ 550.000
Totaal bedrag
16 maanden
Duur
8.5%
Bruto rente
Aflossingsvrij
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Het tweede project van Griffioen Bouw te Biddinghuizen; Kees Griffioen heeft ook deze investeringsmogelijkheid aangeboden via Waardevoorjegeld. Een woning met bedrijfsruimte is aan de Julianalaan 13 te Harderwijk is aangekocht en zal drastisch onder handen worden genomen. De investering zal een jaar duren, waarna het pand verkocht zal worden. U kunt hier in participeren. Lees alle informatie bij dit project.

De onderneming

De onderneming kent twee inkomensstromen, namelijk het bouwbedrijf en daarnaast de inkomsten uit projectontwikkeling; het voor eigen rekening en risico herontwikkelen van panden. Het bouwbedrijf kent een gestage groei van de winst, al is de omzetprognose van 2023 lager dan de verwachte omzet van 2022. Echter de brutomarge en het resultaat zijn procentueel veel beter.

De onderneming legt zich toe op kleinschalige aanneemprojecten en projectontwikkeling. De onderneming heeft geen vast personeel in dienst. Kees werkt als ZZP’er via een eenmanszaak. In principe werkt de onderneming met vaste onderaannemers, waaronder de twee broers van Kees, die beiden ook als ZZP’er werken.

Gezien de resultaten en de verwachtingen kwalificeren wij het risico voor het onderdeel onderneming als GEMIDDELD


De ondernemer

Kees Griffioen is een ondernemer die zich bewust is van de lengte van zijn polsstok. Hij weet welke klussen hij aan kan, met welke onderaannemers hij moet samenwerken etc. Grotere projecten gaat hij niet uit de weg, mits deze in kleine behapbare brokken opgesplitst kunnen worden. Kijkt met een toekomstblik naar onze samenwerking, begrijpt ook het voorgestelde rentepercentage, en verheugt zich eigenlijk al op een langere samenwerking.

Vanwege het inzicht in hoe samenwerkingen functioneren en het gaan voor de langere termijn kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: LAAG


Financieel historie

De resultaten over 2020 en 2021 zijn mager te noemen. Oorzaak ligt in het bouwen van de eigen woning, die een starthypotheek kende van € 424.000, - (restwaarde € 416.000, -) en een huidige getaxeerde waarde van € 765.000, -. Voor 2022 is de omzet € 853.000, - en de EBITDA € 176.000, -

 

Gezien deze resultaten kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: GEMIDDELD


Financieel prognose

De verwachte omzet voor 2023 is € 624.000, -, de verwachte winst is € 216.000, -. Voor het project Julianalaan - Harderwijk is de verwachte vrije kasstroom € 77.000, -, de rentelast € 46.750, - en de DSCR daarom 1,65. Het project Julianalaan - Harderwijk kent een totale investering van € 639.750, - bij een getaxeerde verkoopwaarde van € 670.000, -. Winst op het project is dus € 30.250, - oftewel 4,73%.

 

Gezien de winstverwachting voor het project Julianalaan - Harderwijk kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: VERHOOGD


Zekerheden

U krijgt via onze stichting Zekerheden het eerste recht van hypotheek op het pand Julianalaan 13 en 13b te Harderwijk. Ook zal de opbrengst van een pand in Driebergen aan u worden verpand.

Griffioen heeft al een deel van de lopende projecten als zekerheid gesteld bij het project Spoorlaan. Tijdens de realisatie van de Julianalaan wordt het project in Driebergen opgeleverd. De te verwachten opbrengsten van dit project moeten dienen als dekking voor de Julianalaan, zeker wanneer het object niet of niet tijdig verkocht kan worden maar moet worden gefinancierd uit eigen middelen (als ware het bestemt voor tijdelijk eigen gebruik).

De verwachte opbrengsten uit het project Driebergen zijn van een dusdanig niveau dat terugbetaling van de lening zeer goed mogelijk moet zijn, ook wanneer de woning dus niet tijdig verkocht kan worden.

De zekerheden worden door Waardevoorjegeld gekwalificeerd als GEMIDDELDBetrouwbaarheidsonderzoek

Uit de diverse onderdelen van het betrouwbaarheidsonderzoek zijn geen bijzonderheden te melden.Risico kwalificatie

Risicoscore via Creditsafe is 27, Financiering onder condities. Internationale score is D, hoog risico

Risicokwalificatie Waardevoorjegeld: GEMIDDELD

Afwijking is het gevolg van de weging: Betalingsgedrag (goed) en moraliteit (goed)

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.