Vastgoedfinanciering Zwijndrecht

€ 650.000
Geïnvesteerd
100%
€ 650.000
Totaal bedrag
48 maanden
Duur
8%
Bruto rente
Aflossingsvrij
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Voor de aankoop van een pand in Zwijndrecht zoekt de onderneming een financiering. Na verbouwing komen er vier appartementen beschikbaar voor de verkoop.

De onderneming

Z. Manoekjan heeft in 2007 een schildersbedrijf en verfwinkel gestart in Ridderkerk. Zie www.hayschildersbedrijf.nl

De verfwinkel is eind 2022 gesloten vanwege afname klandizie. De laatste jaren heeft de ondernemer zich naast schilderen ook toegelegd op stucwerk.

Er zijn 7 personeelsleden in dienst. Ondernemer voert opdrachten uit voor zowel zakelijke als  privé klanten.

Gezien het bewezen ondernemerschap, het bieden van goede kwaliteit werk en de no-nonsense werkwijze binnen de onderneming kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: Gemiddeld

De ondernemer(s)

De heer Z. Manoekjan (1989) is van Armeense komaf. Hij woont al vele jaren in Nederland, beheerst de taal in voldoende mate en is ervaren in het bieden van schilder- en stucwerkzaamheden. Klanten zijn positief over de goede kwaliteit van het geleverde werk. Naast deze activiteiten schaft de heer Manoekjan regelmatig een pand aan dat opgeknapt moet worden en knapt dat zelf, en met hulp van zijn collega's op, waarna deze woning weer wordt verkocht. Vanaf 2007 heeft hij het schildersbedrijf en de verfwinkel gestart. En sinds eind 2022 is de verfwinkel gesloten vanwege afnemende omzet.

De ondernemer vraagt financiering van € 650.000. De totale kosten zijn hoger, echter dat is op papier en zorgt ook voor de waarde toevoeging. In de praktijk zal een groot deel van het opknappen door eigen personeel worden uitgevoerd. De gemeente staat positief tegenover de door de ondernemer ingediende plannen. De heer Manoekjan wil 4 objecten aan de Burgemeester de Bruïnelaan in Zwijndrecht aankopen. Drie hebben een bedrijfsmatige bestemming, daarnaast is er een appartement. De ondernemer wil dit veranderen in 3 woningen en 1 bedrijfspand.

In de woningen verblijven momenteel met name mensen die via uitzendwerk kort worden geplaatst. Er zijn geen huurcontracten, er zal geen aanspraak op huurdersbescherming worden gedaan.

De aankoop zal pas definitief worden als ondernemer zekerheid heeft dat de financiering door waardevoorjegeld.nl verstrekt zal worden. Uiteraard moet daarna nog de koopovereenkomst aangeleverd worden.

De ondernemer is ervaren, is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt. Op financieel en juridisch vlak is de kennis voldoende maar is er ook ondersteuning door een boekhoudkantoor.

Vanwege de kwaliteiten van de ondernemer(s) kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: Gemiddeld

Financieel historisch

Over 2019 tot en met 2023 zijn de jaarcijfers aangeleverd. Deze tonen een geleidelijk gestegen omzet van € 340.000,- naar € 600.000. De eerste jaren werd vanuit de Schilderwerken BV gefactureerd, dat is in 2021 verschoven naar Schildersbedrijf en Verfwinkel B.V. Van beide B.V. ‘s zijn de cijfers aangeleverd door het boekhoudkantoor.

De beleggingspanden worden in box 3 opgevoerd. Ook de IB-aangiften zijn overlegd.

Gezien de goede resultaten in het verleden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: Gemiddeld

Financieel prognose

Door ondernemer of boekhouder is geen prognose opgesteld. Bij navraag blijkt dat de orderportefeuille goed gevuld is, men nagenoeg rond is met het aannemen van 2 extra personeelsleden. Uit huidige bedrijfsvoering kunnen de extra financieringslasten worden opgebracht. Naar verwachting stijgt omzet naar € 1.000.000,- jaarlijks met gelijkmatig meestijgende nettowinst. Zodoende is de gevraagde financiering verantwoord. Er is naast voldoende rentabiliteit ook voldoende cashflow en solvabiliteit. De risico inschatting voor dit onderdeel komt hiermee op gemiddeld risico.

Zekerheden

De waarde van de zekerheden is gebaseerd op informatie uit de Bebi en de prognose. Er is een taxatie uit 2022 aangeleverd, waarin een marktwaarde van € 675.000,- wordt vastgesteld.  Aan de panden wordt forse waarde toegevoegd door het verbouwen en verduurzamen van de woningen en het bedrijfspand. Op papier is de zekerheid net niet toereikend. Uiteraard zal een eerste recht van hypotheek op het betreffende pand worden gevestigd.

Gezien de nagenoeg toereikende primaire zekerheden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als: Gemiddeld

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.