Vissersboot Frodi II

€ 291.650
Geïnvesteerd
29%
€ 975.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
9.75%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie Inloggen of Registreren
Rendement

URK 297 BV wil een nieuwe vissersboot aankopen, de Frodi II. Hiermee zal gevist gaan worden op schol en langoustine. Voor de aankoop van deze boot is een financiering benodigd.

De onderneming

URK 297 BV gaat de eigenaar worden van de boot “Frodi II”.  Met deze boot zal gevist worden naar het Twinrig systeem. Er wordt gevist in de Noorse zone op schol en langoustine. In de Noorse wateren mag niet gevist worden met het bekende “Boomkor systeem”.  (Boomkorvisserij is een visserijmethode waarbij door een viskotter twee sleepnetten over de zeebodem worden getrokken. De vangst bestaat vooral uit platvis.)

 

Bij het twinriggen trekt een vaartuig twee trawlnetten naast elkaar voort. De scheerborden zitten aan de uiterste einden en tussen de netten in zitten sloffen: zware gewichten die over de zeebodem kunnen glijden. Een kleine kotter kan zo met vrij weinig vermogen een groot bodemoppervlak bevissen.

 

De vissersboten varen in de regel op maandagmorgen uit. Ze blijven tot donderdag of vrijdag op zee om te vissen. De vis wordt direct na de vangst verwerkt en gekoeld op het schip. Zodra er voldoende gevangen is keert men terug naar de dichtstbijzijnde haven. Daar wordt de vis op transport gezet naar Urk waar het vervolgens op de veiling wordt aangeboden. De registratie ten behoeve van de quota vindt plaats bij de veiling.

 

Gezien het feit dat we hier te maken hebben met een start-up kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: Verhoogd

 

De ondernemer(s)

De beide ondernemers, Jan de Boer en Alan Cevdet, hebben jarenlange ervaring in de visserij.  Sinds 2015 hebben zij samengewerkt op meerdere boten, waarvan meest recentelijk de URK 157.  Ook hebben zij gezamenlijk in het verleden meerdere boten gekocht en indien nodig deze hebben laten ombouwen om ze geschikt te maken voor de visserij.

 

Vanwege de jarenlange ervaring kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: Gemiddeld

 

Financieel historisch

 

Het betreft een startup, waardoor er geen historische gegevens beschikbaar zijn.

 

Financieel prognoses (rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit)

 

De financiële prognoses zijn goed onderbouwd, er is gekozen voor een constante omzet. De omzet is afhankelijk van het aantal visbare weken, de vangst en de kiloprijs. Deze laatste twee factoren houden elkaar in evenwicht, bij minder aanvoer stijgt de kiloprijs. De kosten voor aanschaf en ombouw boot, inclusief alle bijbehorende verplichtingen, zijn in kaart gebracht. Er is een mondelinge taxatie door een ervaren taxateur afgegeven, er zal een taxatierapport beschikbaar komen voor deze boot, waardoor de zekerheden goed onderbouwd zijn.

 

Zoals gezegd is er gekozen voor een redelijk stabiele omzet. Wel zijn de omvang en de kiloprijs zeer behoudend ingeschat.  Ook bij deze omzetten zijn de aflossings- en renteverplichtingen eenvoudig te dragen.

 

Ook is er voor 2024 rekening gehouden met een periode van 4 maanden waarin omzet gerealiseerd kan worden. Bij een geplande aankoop begin juli, en een ombouwperiode van ongeveer 2 maanden, is het aannemelijk dat de periode waarin omzet gerealiseerd kan worden langer zal zijn. Wel is een aflosvrije periode voorzien van 4 maanden om zo een goede start van de onderneming mogelijk te maken.

 

Gezien de omzet- en winstpotentie, maar rekening houdend met het ontbreken van historische gegevens kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: Verhoogd

 

Duurzaamheid

Twinriggen is interessant voor eigenaren van kotters met een gering motorvermogen. De zogenaamde Eurokotters. Een moderne Eurokotter beschikt al over een nettenrol op het achterschip en zijn de kosten van aanpassing nog te overzien in vergelijking met een grote boomkorkotter die aangepast moet worden om te kunnen twinriggen. Twinrigvisserij staat goed in de publiciteit omdat het duurzaam is. Twinrigging vergt aanzienlijk minder brandstof omdat er minder voortstuwingsvermogen nodig is. De lagere snelheid zorgt er ook voor dat de vis minder gestrest in de netten terecht komt en veelal zijn slijmlaag nog heeft als het aan boord gehaald wordt en vertoont minder tot geen beschadigde plekken op de huid. De bijvangst en ondermaatse vis (discards) is gering. De twinrigvisserij biedt een goede kwaliteit vis wat wordt beloond in de visafslagen met een goede prijs.


Zekerheden

Ter zekerheid wordt de aan te kopen boot aan u verpand. Deze is door een bevoegd taxateur mondeling op 1.500.000,- getaxeerd. De schriftelijke taxatie moet nog plaatsvinden. Gezien de vraag naar boten die beschikken over alle vergunningen en licenties zal verkoop tegen de getaxeerde waarde vrij eenvoudig mogelijk zijn. Hierdoor is de zekerheid gedekt .

Gezien de mate van dekking kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als: Gemiddeld

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.