Zorgwoningen in Lelystad

€ 1.440.000
Geïnvesteerd
100%
€ 1.440.000
Totaal bedrag
31 maanden
Duur
3%
Bruto rente
Aflossingsvrij
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Lambrane Ontwikkeling B.V. richt zich op projectontwikkeling, waarbij bij voorkeur wonen met zorg dichtbij wordt gerealiseerd. Zo ook in de gemeente Lelystad, waar een geschikte locatie is gevonden voor herontwikkeling. Lees er alles over bij dit project. En download ook het Blad met Essentiele Beleggingsinformatie.

DE ONDERNEMING 


Lambrane Ontwikkeling B.V. (2017) is opgericht naast de activiteiten van Mattone Bouwmeesters B.V. (2004); een bouwonderneming die actief is in met name de woningmarkt, zowel appartementen als vrijstaande woningen. Altijd is de visie: ‘het creëren van een thuis’. Die visie is voor hen zeker ook van toepassing op een de specifieke vraag uit de markt: ‘woningen met zorg dichtbij’. De jongere generatie Groenendijk (Peter) heeft hier in samenwerking met een ontwikkelende architect Vasco da Silva van VSAP uit Bilthoven de handschoen opgepakt en is vanuit Lambrane Ontwikkeling B.V. een samenwerkingsverband aangegaan specifiek voor deze doelgroep. Kortom: Lambrane Ontwikkeling B.V. houdt zich bezig met de ontwikkeling van bouwprojecten, gericht op het realiseren van zorgwoningen of wonen met zorg dichtbij. Diverse eindbeleggers zijn geïnteresseerd om het plan af te nemen. De ontwikkelde woningen voor zorg worden dus niet in bezit gehouden. Specifiek gaat het binnen deze onderneming voor deze financiering om een aangekochte locatie met een maatschappelijke bestemming. Het bestaande pand zal worden afgebroken en binnen de nu al geldende bestemming zullen zorgwoningen (maatschappelijk) worden gerealiseerd. De verwachte ontwikkelperiode is een jaar, eventuele reactie uit de directe omgeving kunnen dat verlengen tot twee jaar. Daarom wordt ook rekening gehouden met een financieringsperiode van 2 jaar. Een zorgpartij en een eindbelegger zijn al in gesprek met Lambrane Ontwikkeling om tot afspraken te komen over koop en exploitatie. Er is geen verwachting dat er sprake is van vervuiling in de grond, omdat de locatie op dit moment al langere tijd gebruikt wordt voor maatschappelijke doeleinden. De gemeente Lelystad heeft laten weten met een positieve houding tegenover dit plan te staan. De planning is, dat het passeren bij de notaris plaats vindt in juni dit jaar. Vervolgens zullen de exploitant en de eindbelegger worden gecontracteerd. In de tussentijd zal dan het proces bij de gemeente lopen voor de omgevingsvergunning, waarna de sloop in het tweede kwartaal 2023 kan gaan plaatsvinden. Het realiteitsgehalte van dit plan ligt bij de ondernemer goed op het netvlies. Wij beoordelen de onderneming op een gemiddeld risico.  


DE ONDERNEMER 


De familie Groenendijk is al vanaf grootvader al actief in de bouw. Peter Jan Groenendijk kan gezien worden als de grondlegger van de passie voor bouwen. Voor zoon Wim Groenendijk in 2004 de reden om Mattone Bouwmeesters te starten. op dit moment is het kleinzoon Peter Groenendijk, die op papier het grootste eigendom heeft van Mattone Bouwmeesters, en daar ook de figuurlijke scepter zwaait. Diezelfde passie heeft Peter en Wim in 2017 doen besluiten Lambrane Ontwikkeling B.V. op te richten. Inmiddels samen met een derde compagnon, Arjan Buitelaar. De aandelen zijn evenredig verdeeld tussen hen drieën (zie ook het organogram dat bij de downloads is gevoegd). Wij beoordelen de ondernemer(s) op een gemiddeld risico.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.