de kerk in Verbania, Italie

€ 105.000
Geïnvesteerd
100%
€ 105.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Maatschappelijk

In Verbania Italie (aan het Lago Maggiore) is het de Christelijke gemeente Chiesa New Life, die een casco gebouw heeft kunnen aankopen om hier een kerkgebouw te realiseren. Wat zou het mooi zijn om deze Christelijke gemeente te helpen de financiering rond te krijgen, zodat ze geen theaterruimte meer hoeven te huren, maar volledig hun eigen gebouw hebben.

Beste investeerder,

Al jaren trekken wij, Hans en Leida, intensief op met de kerk van Verbania. Regelmatig zijn we in Italië om te ondersteunen bij de opbouw van deze gemeente (missione.nl). We hebben grote bewondering voor hun enthousiasme, hun inzet, hun liefde voor God en liefde voor mensen. De gemeente heeft op dit moment geen eigen gebouw; op de zondagen wordt een theater gehuurd waar de kerkdiensten gehouden worden, maar het huren van deze ruimte is kostbaar en er kunnen geen doordeweekse bijeenkomsten worden gehouden. De gemeente wil ook - nog meer dan nu al het geval - maatschappelijke impact hebben. Door een voedselbank en kledingbank te starten en door in de toekomst christelijk onderwijs aan te bieden.  

 

Vorig jaar deed zich de kans voor een stuk grond met casco gebouw te kopen. Een geweldige kans om een eigen plek te kunnen creëren waar zondagse en doordeweekse samenkomsten gehouden kunnen worden. Maar zeker ook om een plek te realiseren als baken van licht en hoop voor Verbania en omgeving. ‘Het zal niet gebeuren dat dit gebouw straks ook maar een dag leeg komt te staan!” zei de voorganger, Donato di Lecce, pas nog. We kennen Donato & Antonietta - en de rest van de gemeente - als bewogen en betrouwbare mensen, vol passie voor God en het evangelie. Dit is een fantastische manier om bij te dragen aan dit mooie Italiaanse project van deze kerk met sterke Nederlandse banden.

Hans & Leida Borghuis (
www.missione.nl)

De onderneming

De onderneming is een onlangs opgerichte Stichting die als doel heeft om te fungeren als leningnemer voor een Italiaanse stichting. Deze Italiaanse Stichting gebruikt de lening voor de slotbetaling inzake de aankoop van grond en een gebouw waarin zij de kerk wil vestigen. De totale koopsom bedraagt € 240.000 waarvan € 140.000 inmiddels is betaald. De Italiaanse Stichting zal de aflossing en rente betalen aan de Nederlandse Stichting die vervolgens zorgdraagt voor de betaling van rente en aflossing in Nederland.

 

Gezien de eenduidige opzet kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: Gemiddeld


De ondernemers

De stichting zal een viertal bestuurders kennen, zoals ook opgenomen in de KvK registratie. Deze mensen hebben een duidelijke missie, namelijk het bijeenbrengen van de benodigde gelden om de grond en het gebouw te kunnen kopen. Hiervoor moeten ze voor eind februari 2023 de resterende €100.000,- betalen. De eerste €140.000,- is verkregen door giften en donaties.

Vanwege de missie kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: Gemiddeld


Financieel historie

Van de Nederlandse Stichting is geen financieel verleden bekend. Deze is onlangs opgericht. Van de Italiaanse Stichting, die feitelijk de betalingen doet voor rente en aflossing zijn, alhoewel beperkt, financiële gegevens bekend. Deze cijfers geven een goed beeld inzake de afloscapaciteit van de Italiaanse Stichting.

Gezien de resultaten in de afgelopen jaren kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: Gemiddeld


Financieel prognose

De inkomstenstroom van de Italiaanse Stichting, en daaraan gekoppeld de liquiditeit, geven voor 2022 een zeer positief beeld. Zelfs na de betaling van de initiële € 110.000,- (onderdeel van de genoemde betaling van € 140.000,- totaal) blijft er een positief liquiditeitssaldo over, wat feitelijk met ruim € 9.000,- slinkt t.o.v. de beginstand. Ook voor 2023 is er een positieve liquiditeitsstroom, ook na betaling van de rente en aflossing.

De Nederlandse Stichting zal vanuit Italië het bedrag benodigd voor de rente en aflossing ontvangen, als ook een vergoeding voor de noodzakelijkerwijze gemaakte kosten. Er zal geen beheervergoeding o.i.d. betaald worden vanuit Italië naar Nederland.

Naast de € 100.000,- benodigd voor de aankoop is er ook behoefte aan financiering van een deel van de financieringskosten oprichtingskosten etc. zijnde € 5.000,-

 

Gezien de liquiditeitsontwikkeling kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: Gemiddeld


Zekerheden

De debiteur, die tekent voor deze lening, is Stichting New Life New Beginning Holland. Gezien het feit, dat het Italiaans recht op het gebied van zekerheden complex in elkaar zit, is besloten om geen zekerheden te sluiten voor deze financiering. Formeel plaatsen wij de kwalificatie van het risico op het gebied van zekerheden dan ook op Hoog.


Betrouwbaarheidsonderzoek

Uit diverse bronnen rondom de betrouwbaarheid van de betrokken bestuursleden zijn geen bijzonderheden gekomen.


Risico

Het betreft een beperkte financiering met een korte looptijd. Uit de interne financiële gegevens blijkt een bescheiden omvang maar wel steeds met een positief resultaat. De prognose laat zien dat de lasten opgebracht kunnen worden.

Aandachtspunt is dat er geen zekerheid verkregen kan worden. Technisch kan dit op zich wel maar gezien de Italiaanse jurisdictie gaat dit veel tijd en vooral veel geld kosten. Dat weegt niet op tegen het beperkte bedrag van de financiering. Bovendien zouden er ook bij uitwinning van de hypothecaire zekerheid in Italië onevenredig veel kosten gemaakt moeten worden. Gezien de achtergrond van de stichting, het beperkte bedrag van de financiering en de haalbaarheid van de betalingscapaciteit is deze blanco financiering acceptabel.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.