Stichting Eleos biedt u een investeringskans

€ 370.000
Geïnvesteerd
100%
€ 370.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
2.25%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Maatschappelijk

Eleos specialist in christelijke ggz werkt landelijk van Middelburg tot Groningen. Voor de verschillende locaties is er soms financiering nodig voor verbouwingen of aanschaf van vastgoed. Eleos biedt u de mogelijkheid om hier in te investeren. Het gaat om een totaal bedrag van € 370.000. De helft van dit bedrag wordt in vijf jaar afgelost. De andere helft wordt over vijf jaar geherfinancierd en aan u afgelost. De rente bedraagt 2,25% bruto.

Het project 

Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit christelijk geloof werkt Eleos met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven. In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk geloof helpen met hun psychische problematiek. Eleos gelooft dat werken aan herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte. Binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft, wordt daarom gewerkt aan persoonlijk herstel en gezocht naar nieuw perspectief. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijke perspectieven in de gesprekken. DE ORGANISATIE Eleos werkt met verschillende regio’s: regio Noord, regio Midden en regio Zuid. Elke regio wordt aangestuurd door een regiodirecteur. Deze regiodirecteuren vormen samen met de directeur Bedrijfsvoering, concerncontroller, manager de fontein en de raad van bestuur het Centraal Management Team (CMT) van Eleos. Meer informatie over de raad van bestuur en de raad van toezicht vindt u op de website van Eleos. In 2020 nam Eleos G&E vastgoed/’t Zuider Stee over. 't Zuider Stee heeft 5 woonvormen in en rondom Drachten. Waarbij Eleos haar hulp kan uitbreiden in de provincie Friesland. 

Dit zijn de organisatorische en financiële kengetallen van Eleos:

  • Aantal medewerkers per 31 december 2020: 480 fte’s (818 medewerkers). Naast de medewerkers zijn er nog 154 vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplekken. 
  • Het ziekteverzuim in 2020 was (ondanks de coronapandemie) 3,5%
  • Balanstotaal (geconsolideerd) per 31 december 2020: € 37,1 miljoen (31 december 2019: € 30,6 miljoen) 
  • Omzet in 2020: € 49,1 miljoen (2019: € 42,8 miljoen). Eleos sluit jaarlijks contracten af met alle zorgverzekeraars, zo’n 200 contracten met gemeenten/centrumgemeenten/regio’s voor hulp die gefinancierd wordt vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Vanaf 2021 sluit Eleos ook contracten met de zorgkantoren voor de uitvoering van de Wlz. 
  • Resultaat in 2020: € 0,3 miljoen (2019: € 2,2 miljoen). Dit was in 2020 lager door de coronapandemie die zorgde dat Eleos onder ander meer kosten moest maken in de uitvoering van de hulpverlening.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.