Pannenkoekenhuis Frittella Papendrecht

€ 250.000
Geïnvesteerd
100%
€ 250.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
6.5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Pannenkoeken Huis Frittella B.V., gevestigd in Papendrecht, wil het pand dat zij nu huren, kopen. De insteek van de ondernemers is dat de exploitatie van goede pannenkoekenhuizen wordt gecombineerd met het faciliteren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt inmiddels zo’n veertien jaren succesvol gedaan.

De onderneming


De B.V. die de financiering verzoekt is de beheersmaatschappij, welke het beheer voert en volledig eigenaar is van een aantal pannenkoekenhuizen in Zuid-Holland en Brabant, een groot inpakcentrum, een scholingsbedrijf en een shared service center.

In de documenten is een organogram opgenomen. Voor een van de B.V.’en, zijnde Frittella te Papendrecht, www.pannenkoekenhuisfrittella.nl, wordt financiering gevraagd voor de aankoop van het bedrijfspand dat al jaren wordt gehuurd.

Er was een eerste optie tot koop bij verkoop door de verhuurder bedongen.

Deze overname wordt deels door de Rabobank en deels door crowdfunding gefinancierd. Combi Beheer B.V. wordt bestuurd door 3 ondernemers met ieder een 33 1/3 % belang vanuit hun management BV’s.

De insteek van de ondernemers is dat de exploitatie van goede pannenkoekenhuizen wordt gecombineerd met het faciliteren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt inmiddels zo’n veertien jaren succesvol gedaan.

De missie van de ondernemers is om te laten zien dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt prima in een regulier bedrijf kunnen werken in plaats van in sociale werkplaatsen.

De strategie van de onderneming is om in de komende jaren meer pannenkoekenrestaurants te openen. Men is momenteel actief bezig met de overname van een bestaand restaurant.

Het runnen van een aantal restaurants kan als verhoogd risico worden ingeschat omdat de horecasector volatiel is. Gezien het bewezen ondernemerschap en de spreiding qua activiteiten over diverse branches kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als GEMIDDELD risico.

Kijk voor meer informatie over het leerwerkbedrijf ook even deze video


De ondernemers

De broers C. en R. van Engen en zus mevrouw S. van Kaam-van Engen beheren samen voor een gelijk deel de Combi beheer B.V.

In 2009 zijn de broers Christiaan en Roeland begonnen met het Leerwerkbedrijf Combigoods. Een commercieel bedrijf met een personeelsbestand dat grotendeels bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De heer C. van Engen heeft ondernemersmanagement gestudeerd en voor de start van Combigoods dit toegepast binnen de supermarktbranche. Zijn broer R. van Engen heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Esasmus Universiteit in Rotterdam.

De onderneming groeide snel, zodat de in- en ompakwerkzaamheden op een andere locatie werden gedaan. Dit pand werd ook snel te klein, waarna men in 2011 verhuisde naar het huidige pand. In dat jaar is ook de zus, mevrouw S. van Engen toegetreden nadat ze haar HBO-studie pedagogiek had afgerond.

Op verzoek van de wethouders werd er naast het leerbedrijf en de in- en ompakwerkzaamheden pannenkoekenrestaurants geopend, waarvan de eerste in 2013, en de 5e in 2021. Ondertussen is het pand in Papendrecht in 2019 uitgebreid en verbouwd.   

Men heeft de naam Frittella gekozen vanwege het feit dat een pannenkoek in het Italiaans Frittella wordt genoemd, dit gecombineerd met de frisse klank van deze naam.

Vanwege het bewezen ondernemerschap, het elkaar versterken als ondernemers vanuit verschillende disciplines alsook de spreiding over diverse branches kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als GEMIDDELD risico.


Financieel historisch

Van alle ondernemingen welke vallen binnen de groep zijn de definitieve jaarcijfers over 2020 en 2021 ontvangen. Deze tonen een positieve rentabiliteit en solvabiliteit, dit met uitzondering van 2 restaurants die in 2021 beperkte rode cijfers hebben geschreven. Dit is corona gerelateerd en dus niet zorgelijk. De coronacrisis heeft immers grote gevolgen gehad voor de bezetting van de restaurants. Tijdens de pandemie hebben ze de inpakwerkzaamheden uitgebreid en ondergebracht bij alle restaurants. Er zijn in deze periode onder andere enorm veel mondkapjes ingepakt. Alle bijzondere werknemers zijn tijdens de lockdown gewoon aan het werk gebleven.

Al met al kan de groep ruimschoots de financieringslasten opbrengen. Er is sprake van een rendabele bedrijfsvoering en op groepsniveau een solvabiliteit van 39%.

Gezien bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als LAAG risico.


Financieel prognoses

Door de ondernemers en de accountant is een prognose opgesteld voor 2022 tot en met 2024 voor het pannenkoekenhuis Frittella. Daarin is een stijging in de omzet opgenomen, een evenredige stijging van brutowinst en nettowinst. Tevens is vanaf 2022 extra omzet in verband met dagbesteding opgenomen.

De rentabiliteit op groepsniveau is goed, dit geldt evenzeer voor de solvabiliteit en liquiditeit. De ondernemers willen meer pannenkoekenhuizen overnemen en onder de Frittella formule laten vallen. Daardoor hebben de ondernemers de voorkeur voor het beschikbaar houden van liquiditeit om deze overnames te kunnen uitvoeren.

De horecasector is volatiel. Echter de inschatting is dat pannenkoekenhuizen niet als eerste last zullen hebben of krijgen van afnemende klandizie bij verslechterende marktomstandigheden. Daarnaast is er voldoende financiële ruimte binnen de onderneming om eventuele tegenvallers op te vangen. De ondernemers hebben zelf de verwachting, gezien de prijsstelling (die erg laag is) dat de omzet tijdens een eventuele recessie alleen maar toeneemt. Dit wordt al ondervonden aan de vele offerte aanvragen van mensen die nu voor hen kiezen in plaats van de luxere restaurants. Met de hele familie uit eten wordt dan alsnog redelijk bereikbaar.

Gezien bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als GEMIDDELD risico.


Zekerheden


Als zekerheid wordt een 2e hypotheek gevestigd op het bedrijfspand van Frittella in Papendrecht, met een inschrijving van € 355.000. Ook wordt door de 3 vennoten een borgstelling ondertekend van ieder € 50.000.

Het pannenkoekenhuis Frittella in Papendrecht is op 10 augustus 2022 door een erkende taxateur getaxeerd met een marktwaarde van € 1.355.000 k.k. De Rabobank financiert € 700.000 en vraagt een inschrijving van € 1.000.000 voor deze eerste hypotheek. Zodoende resteert er € 355.000 voor de tweede hypotheekhouder, waarop een dekkingswaarde van 80% wordt berekend.  


Als debiteur zullen zowel Combi Beheer B.V. als Pannenkoekenhuis Frittella B.V. de overeenkomst tekenen.


Gezien de toereikende zekerheid voor deze financiering kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als LAAG risico.

Incentive

Voor investeerders biedt Frittella de volgende aanbieding, buiten de te ontvangen rente:

Investeerders met een toezegging van € 1.000,- tot € 2.000,- : gratis pannenkoek voor 2 personen in één van de Frittella restaurants.

Investeerders met een toezegging boven € 2.000,- : gratis pannenkoek voor 4 personen in één van de Frittella restaurants.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.